Menu
Terug naar overzicht

Huurder die online hetze tegen woningcorporatie en haar medewerkers voert, gedraagt zich niet als goed huurder: ontbinding toegewezen

Geplaatst op 28-01-2016

Hoewel het soms lijkt alsof de huurbescherming een heilig goed is, zijn er natuurlijk wel gronden op basis waarvan de huur toch kan worden beëindigd. Eén van die gronden is het goed huurderschap: een huurder dient zich als een goed huurder te gedragen. Aan de Rechtbank Amsterdam de eer om te antwoorden op de vraag of een huurder, die een online hetze tegen een woningcorporatie en haar medewerkers was begonnen, zich als goed huurder gedroeg.

Lees de column van mr. Claudiam Janssens, advocaat huurrecht bij SpaansAdvocaten

Ontbinding en ontruiming wegens strijd met goed huurderschap

Een huurder dient zich op grond van artikel 7:213 BW als een goed huurder te gedragen. Dat goede gedrag ziet niet alleen op de wijze van gebruik van het gehuurde, zo is het niet de bedoeling om een woning in te richten als hennepkwekerij, maar het ziet ook op het gedrag van de huurder richting de verhuurder en diens personeel. Wangedrag van de huurder kan dus voldoende zijn om ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde te vorderen en toegewezen te krijgen. Zo is door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht in 2007 een ontruiming toegewezen, omdat de huurder onder andere bij een inspectie van zijn woning een medewerker van de woningcorporatie gijzelde (Rechtbank Utrecht 2 mei 2007, WR 2007, 64).

Huurder plaatst agressieve en grievende uitlatingen over verhuurder op weblog

In de zaak die aan de Rechtbank Amsterdam werd voorgelegd, was een huurder online een hetze tegen de woningcorporatie waarvan hij zijn woning huurder, begonnen. De huurder had een weblog waarop hij zich agressief uitliet over de woningcorporatie en het personeel van de woningcorporatie. Hoewel de aanleiding, voor zover die er was, niet direct uit de uitspraak volgt, blijkt direct dat de huurder geen hoge pet van de woningcorporatie op had. Zo heeft de huurder het niet alleen over ‘oplichtingspraktijken’ en ‘misdadige doofpotactiviteiten’, maar ook over ‘criminele levensontwrichtende-renovatieplannen’ en verwijst hij naar de directeur als ‘kroegenloper en snuiver’. De huurder zond zijn blogs ook door aan derden, waaronder politieke partijen en de media. Reden genoeg voor de woningcorporatie om in een kort geding procedure onder andere te vorderen dat de huurder dergelijke uitlatingen diende te verwijderen en verwijderd te houden. Saillant detail: in de hoger beroep procedure heeft de huurder niet alleen de raadsheren van het hof gewraakt, maar ook de leden van de wrakingskamer die het wrakingsverzoek behandelden. Overigens zijn beide wrakingsverzoeken afgewezen en de vorderingen van de woningcorporatie toegewezen. Nadat Google de weblogs van de huurder heeft verwijderd, is hij doodleuk met een nieuwe weblog begonnen waarin hij onder andere een medewerkster van de woningcorporatie een ‘onnozel, onbeschoft bedrijfsjuristenwicht’ noemde.

Strijd met goed huurderschap door wangedrag jegens verhuurder en diens personeel?

Voorgaande was reden genoeg voor de woningcorporatie om de huurovereenkomst op te zeggen. De huurder gedroeg zich volgens de woningcorporatie niet als goed huurder. De huurder stemde niet met de opzegging in en plaatste enkele maanden later weer een bericht dat weinig aan de verbeelding over liet:

“Geen Kalasjnikovs bij Stadgenoot. Misdaadgroep Stadgenoot gebruikt geen kalasjnikovs om [gedaagde]
de de dood in te jagen, maar zij en haar steeds grotere kliek corrupte handlangers waaronder grijnzende woningontruimers is absoluut te vergelijken met de terreur groep die in Parijs 12 mensen koelbloedig vermoorden om hun zinnen door te drijven”

De woningcorporatie heeft ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde gevorderd. Hoewel de huurder, die in persoon procedeerde, zichzelf als klokkenluider zag en een beroep deed op de vrijheid van meningsuiting, zijn de vorderingen van de woningcorporatie door de rechter toegewezen. Hoewel de huurder, aldus de rechter, een zwaarwegend belang had om zich – ook kritisch – te kunnen uitlaten over de woningcorporatie, moeten de beschuldigingen naarmate ze ernstiger van aard worden, ook beter worden onderbouwd. Er mogen dan zwaardere eisen worden gesteld aan de onderbouwing. Er was echter geen enkel bewijs voor de beschuldigingen die de huurder aan het adres van de woningcorporatie deed. De woningcorporatie had er dan ook belang bij om te worden beschermd tegen dergelijke uitlatingen. Zeker aangezien ook medewerkers persoonlijk door de uitlatingen werden geraakt. De uitlatingen van de huurder werden door de rechter als onrechtmatig beschouwd. Dit gold in het bijzonder voor de uitlating waarin de huurder de woningcorporatie en haar personeelsleden vergeleek met de terroristen die een aanslag op Charlie Hebdo hebben gepleegd. Het feit dat de huurder ook ondanks het vonnis in kort geding is doorgegaan met zijn weblog, werd de huurder ook zwaar aangerekend.

Terug naar overzicht
Reacties