Menu
Terug naar overzicht

Huurders betalen boete voor storingen zelf

Geplaatst op 02-12-2016

De boete die verhuurders moeten betalen als in een flat de collectieve verwarming uitvalt, wordt in de praktijk door huurders opgebracht. Dat blijkt uit onderzoek van het consumentenprogramma Vara Kassa. De Woonbond vindt het kwalijk dat de boete met geld van huurders wordt betaald.
Heeft een flat of appartementencomplex een collectieve verwarmingsinstallatie, zoals blokverwarming, stadsverwarming of een WKO-installatie? Dan is de woningcorporatie die de woningen verhuurt voor de wet ook de ‘warmteleverancier’. Daarmee is de woningcorporatie ook wettelijk verplicht een schadevergoeding te betalen aan huurders, als door een storing de verwarming in hun woning langer dan vier uur uitvalt.

Compensatie bij storing terecht

Dat huurders geld krijgen als de collectieve verwarming uitvalt is terecht. In de Warmtewet is geregeld dat huurders € 35 compensatie krijgen bij een onderbreking van vier tot acht uur. Plus € 20 extra voor elke volgende periode van vier uur. Dit moet huurders compenseren voor de geleden schade, en zou voor verhuurders een prikkel moeten zijn om de collectieve verwarmingsinstallatie goed te laten onderhouden.

Compensatiepot sigaar uit eigen doos

Om bij storingen geld uit te kunnen keren blijken meerdere woningcorporaties te werken met een compensatiepotje. Zij laten huurders eerst een jaarlijkse bijdrage betalen om de compensatiepot te vullen. Als zich dan een storing voordoet, worden huurders ‘gecompenseerd’ met geld dat ze zelf hebben ingelegd. Vara Kassa voerde een steekproef uit onder 18 woningcorporaties. Zes van de 18 corporaties bleken met dit soort compensatieregelingen te werken. Dat deugt niet, vindt de Woonbond. Als de verwarming uitvalt -bijvoorbeeld vanwege achterstallig onderhoud- moet de wettelijk verplichte boete niet met geld van huurders worden betaald.

Energieleverancier moet betalen

De Warmtewet is in 2014 in werking getreden. Binnenkort gaat de Tweede Kamer de wet evalueren. De PvdA gaat daarbij voorstellen dat niet woningcorporaties, maar energieleveranciers de verplichte boete betalen die bij een storing moet worden uitgekeerd. Dat vertelde PvdA-Kamerlid Jan Vos aan tafel bij Vara Kassa. Hij stelt dat goed in de wet moet worden vastgelegd dat energieleveranciers niet alsnog de kosten van een compensatieregeling mogen doorberekenen aan huurders.

Woonbond: boete niet afwentelen op huurder

Voor de Woonbond is het belangrijkste dát de boete niet langer wordt afgewenteld op huurders. Wat de oorzaak is van een storing kan per geval verschillen. De Warmtewet zou kunnen regelen dat verhuurders voor storingen waar ze geen schuld aan hebben een claim in kunnen dienen bij de energieleverancier, zodat ze met dit geld de huurders kunnen compenseren. Voorop moet staan dat huurders niet zelf opdraaien voor de boete, en dat de compensatie wordt uitgekeerd zonder dat huurders daar zelf om hoeven vragen.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties