Menu
Terug naar overzicht

Huurders en belangenvereniging: mooie praatjes Dunavie zat

Geplaatst op 17-12-2015

Het zijn roerige tijden voor hurend Nederland. Huurders zijn afgelopen jaren geconfronteerd met forse huurstijgingen. Duizenden huurders verenigd in de Woonbond hebben zich daar fel tegen verzet, maar zonder resultaat. Wet Blok heeft tot gevolg dat huurders nu veel te hoge huren betalen, niet meer marktconform. Kopen is echter voor veel huurders geen optie. Er zou sprake zijn van scheefhuur, maar met name degenen die – door ziek-zijn of andere redenen – niet meer kunnen verhuizen zijn de dupe van Wet Blok. Ook de Katwijkse jeugd heeft steeds minder kans op een betaalbare huurwoning. De (verplichte toewijzing) aan tijdelijke bewoners maakt het er niet beter op. Er is daadkracht voor nodig om de huursector uit het slop te trekken, vindt de huurdersbelangenvereniging in Katwijk. En die is er niet…

Onder grote druk van de huurders zijn in 2015 nieuwe wetten gemaakt. Zo is er het Passend toewijzen.

Nieuwe regels: Passend toewijzen

Een kerntaak van een woningcorporatie is het huisvesten van mensen met een laag inkomen. Om te voorkomen dat huurders met een laag inkomen een dure woning huren, geldt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe, zogenaamde passendheidsnorm. Kort gezegd staat er in de nieuwe Woningwet dat huurders die recht hebben op huurtoeslag vanaf 1 januari 2016 een woning mogen huren met een huurprijs tot maximaal € 628 per maand. Voor een-en tweepersoonshuishoudens ligt de grens op € 586. In 2015 ligt de maximale huurprijs nog op € 710. Ook de inkomensgrenzen zijn aangepast; maximaal € 22.100 voor 1 persoon, maximaal € 30.000 voor 2 of meer personen. Deze informatie is onlangs bekend geworden. Woningen die nu worden aangeboden op WoningNet, worden in 2016 verhuurd. Op deze woningen zijn dus de nieuwe regels van toepassing. Het systeem van WoningNet is hier onlangs op aangepast. Dat maakt dat huurders die al langere tijd staan ingeschreven nu ‘opeens’ niet meer voor bepaalde woningen in aanmerking komen. Sommige huurders die al langer zijn ingeschreven en een woning afwijzen, verliezen hun positie en beginnen weer achteraan op de lijst.

1000 woningen op papier aangewezen voor een maximale huurprijs van € 586 of € 628

Dunavie gaat de huurprijs van 1000 woningen naar beneden bijschalen, zodra ze weer opnieuw kunnen worden aangeboden. Welke woningen dat zijn is (nog) niet bekend. Dunavie zou met een lijst naar de gemeente en de huurdersbelangenvereniging komen, maar er is nog steeds geen lijst, laten de betrokkenen weten. Deze ontwikkeling is in de regel derhalve al zeer omstreden. Want zittende huurders die nu de maximale € 710 betalen, blijven dus gewoon de maximale huur betalen, terwijl de buren straks veel minder betalen. Van het verlagen van alle huren van € 710 naar € 628 is geen sprake, terwijl dit vanuit het redelijkheidsbeginsel wel wenselijk is. Als Dunavie doet wat het wil doen, betalen nieuwe huurders in de praktijk voor hetzelfde huis straks dus ruim €1000 / jaar minder dan zittende huurders. Daar nemen zittende huurders geen genoegen mee.

Huurders en belangenvereniging verbolgen

Ook een bestuurslid van de belangenvereniging is woedend over de nieuwe ontwikkeling. Huurders en belangenbehartigers in de huursector schromen niet langer om de boel nu ook echt op scherp te zetten. Ze zijn het zat. De redactie sprak met een bestuurder van de belangenvereniging en een huurder die al jaren de ontwikkeling in de huursector in Katwijk volgt. Ze kwamen met ontdekkende feiten, te beginnen met een opmerking over het salaris. „Er wordt een gigantische salaris voor de vier mensen in het management-team van Dunavie betaald. Gesproken wordt over een bedrag van €700.000. In geen verhouding tot de huidige ontwikkelingen. In tegenstelling tot alle berichtgeving die Dunavie zelf in de media – ook deze week in de Katwijksche Post weer – rondbazuint, zijn veel huurders helemaal niet tevreden over de huidige gang van zaken. We zullen de gemeenteraad hier opnieuw op aanspreken. We twijfelen niet aan directeur Busser, maar een aantal mensen eromheen zien we liever gaan dan blijven. Het roer moet om. We hebben de discussie in Nederland al veel eerder gevoerd. We willen dat corporaties hun eigenlijke taak niet uit het oog verliezen. Want dat gaat ten koste van het aanbod aan betaalbare (sociale) huurwoningen. Op dit moment spelen die problemen in Katwijk en ze worden niet concreet opgelost. We willen een oplossing en betaalbare huurwoningen voor Katwijkers!

Jeugd vindt geen huis, anderen gaan voor

Neem de kwestie van jonge Katwijkers die op zoek zijn naar een woning. Ze vinden of krijgen ‘m niet. Onze jeugd wil op het dorp blijven, logisch toch? Maar ze kunnen naar Den Haag of Leiden verhuizen, er wordt totaal geen rekening met ze gehouden. Hebben nauwelijks kans. Er is niet genoeg aanbod. En dat is niet van het laatste jaar. We roepen al jaren om meer betaalbare huurwoningen. Daarnaast gaan anderen gewoon voor. Mensen die hier tijdelijk verblijven hebben voorrang. Wij zeggen: het is toch niet de taak van een corporatie om te ontwikkelen, winkels te verhuren, of mensen van bijvoorbeeld ‘de ESTEC’ of mensen uit Polen (en… / mensen die hier tijdelijk verblijven) te huisvesten? Waar moet onze jeugd die hier permanent wil wonen en waarvan de familie hier woont dan heen? Bedrijven als Ouwehand Bouw, de KBM, Van Rhijn Bouw, De Raad kunnen heel goed voor die andere doelgroep zorgen.”

Verbeteringen zelf betalen

Steeds meer zittende huurders worden de praatjes en het huurbeleid van Dunavie nu echt zat. Veel wat Dunavie doet en wat ze als positieve ontwikkeling rondbazuint, is er dankzij en/of gaat ten koste van de huurders, vinden ze. “Neem de duurzame en groene initiatieven, een hot item vandaag. Dunavie schreeuwt ze met veel bravoure rond in de media. Maar uiteindelijk worden ze gewoon door de huurders zelf betaald. Want je kunt als huurder meedoen, maar daar moet je dan wel een extra bedrag voor betalen. Waarbij het de vraag is – en daar komt het – of het ooit zal renderen.” Ook de huurder bevestigt dat. “Er wordt vooral en nog steeds aangestuurd en ruimte geboden aan ‘investeer maar in je eigen woning op eigen kosten’. Lekker goedkoop voor de verhuurder. Nog sneuer is het dat degene die dit afgelopen jaren ook daadwerkelijk heeft gedaan, eerder als scheefhuurder werd aangemerkt. Ze konden verhuizen of een fiks hogere huurprijs betalen. De investering van ettelijke duizenden euro’s ten spijt. Ga je weg, dan mag je als huurder je (duurzame) investering laten zitten in de woning.”

Weinig betrokkenheid

De Katwijkse bestuurder en huurder zijn er even klaar mee: „Als we alle ontwikkelingen van afgelopen jaar bekijken, kunnen we maar een ding concluderen. Dunavie blijft een club die hoog van zichzelf opgeeft, maar in de praktijk steeds weer de huurders onevenredig belast. Die doet wat ze niet moet doen en nalaat te doen wat ze moet doen. Een organisatie ook, die de belangen van (huurders in) Katwijk moet dienen, maar zelf maar een paar Katwijkers in dienst heeft. Met als gevolg dat er totaal geen of maar weinig betrokkenheid met Katwijk is. Dat strekt zich uit tot in de kleinste details. Je moet maar wat in het weekend hebben, schade of overlast. Geen mens bij Dunavie is dan bereikbaar, op vrijdagmiddag is het al uitgestorven. Dat is toch slecht geregeld en bijzonder treurig?”

Heimwee naar KBV

Samengevat: Hoge lonen, weinig daadkracht en service, dat zou toch tot nadenken moeten stemmen? Het gaat immers een groot deel van de Katwijkse samenleving aan. “Ja, zeker. We zullen de gemeenteraad hier echt op aanspreken. Het huidige beleid gaat helemaal nergens meer over en inderdaad ten koste van Katwijk, onze jeugd en woningzoekenden en alle zittende huurders. We denken met weemoed terug aan de KBV, een betrokken groep mensen, met oog voor sociale huur en oog voor Katwijk. Sinds de fusie is het eigenlijk allemaal fout gegaan, de corporatie is toen voor zichzelf begonnen”, aldus de betrokken huurder en bestuurder van SHB De Duinstreek.

Terug naar overzicht
Reacties