Menu
Terug naar overzicht

Huurdersavond 2017

Geplaatst op 26-10-2017

Beste huurder(s),

Ben je als huurder van woningcorporatie Dunavie in Katwijk (pas) getrouwd, nog heerlijk vrijgezel, deel van een gezin of een vrolijke senior… voor jullie allen organiseert het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ haar jaarlijkse huurdersavond.

Deze wordt gehouden op woensdag 15 november 2017 in de Open Hofkerk, Rijnstraat 18 in Katwijk aan den Rijn. De aanvang is om 19.30 uur.

We hebben een aantrekkelijk programma met als gastsprekers Simone Kramer en Kerwin Doelwijt,  specialisten Woningwet 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). En natuurlijk zal ik eerst aan de aanwezigen verantwoording afleggen over het door de SHD gevoerde beleid over 2017.

Maar de nadruk ligt natuurlijk op het elkaar ontmoeten en daarom is deze huurdersavond bestemd voor u als huurders van woningcorporatie Dunavie en de genodigden van de SHD. We richten deze avond zo in dat er dit jaar extra aandacht is voor de alom bekende ‘derde helft’. Een heerlijke gelegenheid om de tijd te nemen om elkaar, maar ook bestuursleden van de SHD en andere aanwezigen, te kunnen spreken.

Wat is het programma dat u kunt verwachten?

• Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom en wordt u onthaald met koffie / thee en wat lekkers.

• Om 19.30 uur zal ik u welkom heten en u meenemen in de verantwoording van het door de SHD gevoerde beleid in de periode van november 2016 tot deze huurdersavond.

• Aansluitend zullen Simone Kramer en Kerwin Doelwijt van BZK in hun lezing in gaan op wat de Woningwet 2015 de huurders heeft gebracht en mogelijk ook wat niet. Voor u als huurders, en zeker ook voor leden van bewonerscommissies, een mooie kans om te horen waar we nu staan in huurdersland anno 2017. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid voor het stellen van vragen n.a.v. wat u gehoord heeft.

• Na het slot- en dankwoord van mij is er de gelegenheid om elkaar verder te spreken en te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze huurdersavond, de deur staat voor u open. De avond zal worden geleid door Gerard Bol. We hopen vele huurders te mogen ontmoeten en spreken op de jaarlijkse huurdersavond woensdag 15 november 2017 in de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn.

Om de beroemde uitspraak van de Griekse filosoof Democritus gestand te doen, ‘een leven zonder feesten, is als een lange weg zonder pleisterplaatsen’ wil ik u alvast meegeven dat de nieuwjaarsreceptie van de SHD is gepland op vrijdag 5 januari 2018. Deze wordt dan van 17.00 – 19.00 uur georganiseerd, in de hal van deze Open Hofkerk. Om alvast in de (digitale) agenda te noteren?

Tot woensdag 15 november op onze huurdersavond?

Namens het bestuur van de
Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’,

Cees Oostindie,
Voorzitter.

Terug naar overzicht
Reacties