Menu
Terug naar overzicht

Huurprijs bij een nieuw contract

Geplaatst op 11-12-2015

Als een huurcontract korter dan zes maanden geleden is ingegaan kan een huurder de Huurcommissie vragen om te bepalen of de huurprijs terecht is. Dit heet een toets aanvangshuurprijs.

Toets aanvangshuurprijs
Starten van een procedure
Tijdens de procedure
Na de uitspraak
Huurtoeslag en Belastingdienst

Toets aanvangshuurprijs

Iedereen die een zelfstandige woonruimte, kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats huurt, kan een verzoek indienen om de aanvangshuurprijs te laten beoordelen. Voorwaarde is dat het huurcontract niet langer dan zes maanden geleden is ingegaan én de huurder niet langer dan zes maanden in de woning woont.

Geliberaliseerd huurcontract: De Huurcommissie kan de aanvangshuurprijs ook toetsen van woningen met een geliberaliseerde huurprijs (vrije sector). Als de overeengekomen huurprijs dan eigenlijk op of onder de liberalisatiegrens hoort te liggen, dan zal de Huurcommissie de huurprijs verlagen. Blijft de huurprijs daarboven, dan is de Huurcommissie niet bevoegd om uitspraak te doen. Meer informatie over liberalisatie is te vinden op Rijksoverheid.nl

Starten van een procedure

De huurder start de procedure (toets aanvangshuurprijs) door het indienen van het verzoekschrift Huurprijs bij een nieuw contract. Het verzoek moet uiterlijk zes maanden na de aanvangsdatum van het huurcontract binnen zijn. Dient u het verzoek te laat in, dan neemt de Huurcommissie het verzoek niet in behandeling.

Let op: Als de Huurcommissie in de procedure constateert dat er een all-inprijs is afgesproken, dan splitst zij eerst de prijs in een kale huurprijs en een voorschot voor de servicekosten en nutsvoorzieningen. Daarna voert de Huurcommissie de toets aanvangshuurprijs uit. Meer informatie is te vinden op de pagina Splitsen all-inprijs.

Tijdens de procedure

Een onderzoeker van de Huurcommissie maakt een puntentelling van de woning. De Huurcommissie beoordeelt of de afgesproken kale huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs volgens de punten.

Tijdens deze procedure kan de onderzoeker van de Huurcommissie ook kijken naar onderhoudsgebreken aan de woning. Het gaat dan om gebreken, die er al waren toen de woning werd geaccepteerd. Als de woning ernstige onderhoudsgebreken heeft, dan kan de Huurcommissie beslissen de huurprijs tijdelijk (verder) te verlagen tot een percentage van de huurprijs. Meer informatie vindt u op de pagina Onderhoud en gebreken.

Na de uitspraak

Als blijkt dat de huurprijs te hoog is, dan bepaalt de Huurcommissie de nieuwe huurprijs tot de maximale huurprijs die hoort bij het puntentotaal van uw woning. Deze nieuwe huurprijs geldt vanaf de datum waarop het huurcontract is ingegaan. Berekent de huurder na de uitspraak dat hij te veel huur heeft betaald, dan moet hij zelf zorgen dat hij het bedrag terugkrijgt van de verhuurder. De Huurcommissie speelt hier geen rol in. Meer informatie vindt u op de pagina Verloop van een procedure.

Let op: De huurverlaging vanaf de ingangsdatum van het huurcontract kan gevolgen hebben voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie en een proefberekening op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Huurtoeslag en Belastingdienst

Als een huurder huurtoeslag aanvraagt of ontvangt, dan kan de Belastingdienst de Huurcommissie vragen om een onderzoek te doen naar de hoogte van de huurprijs en de zelfstandigheid van de woning. De Huurcommissie berekent dan de maximaal redelijke huurprijs van de woning en verklaart aan de Belastingdienst of de betaalde huurprijs te hoog is of niet. Als de huurprijs te hoog is, kan de huurder in sommige gevallen een procedure over de aanvangshuurprijs beginnen.

Terug naar overzicht
Reacties