Menu
Terug naar overzicht

Huurprijsaanpassing 2018: ‘Dunavie pakt handschoen deels op’

Geplaatst op 12-04-2018

Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) heeft de reactie van woningcorporatie Dunavie binnen wat betreft de huurprijsaanpassing 2018. Het doel om op termijn te komen tot gelijke woningen, dus ook gelijke huren wordt door de SHD volmondig onderschreven. Maar wat betreft het uitgangspunt van de betaalbaarheid voor alle huurders vindt Cees Oostindie, voorzitter van de SHD, dat er met deze huurprijsaanpassing die nu op tafel ligt voorbij wordt gegaan aan de kwetsbare doelgroepen, de minima en de gepensioneerden.

Oostindie: ,,We hebben het dan over huurders met een minimaal inkomen tot de toeslaggrens en gepensioneerden met een inkomen tot € 41.056,-. Dat zijn de mensen die bij elke huurverhoging in de hoek zitten waar het ‘zwaar weer’ is. Kijk maar naar de uitkomsten van het woonlastenonderzoek uit 2014, een 25% van de Katwijkse huurders leeft onder de landelijk vastgestelde armoedegrens. En wat zou dat percentage anno 2018 zijn?”

Het sociale gezicht van Dunavie?

De corporatie laat de SHD weten dat wat ze voor deze twee doelgroepen wil, nu praktisch onuitvoerbaar is. Oostindie: ,,We vinden dat een zwak argument. Het had Dunavie gesierd als zij bij het opstellen van haar begroting 2018 met een 0% voor deze twee kwetsbare doelgroepen rekening had gehouden. Dat heeft ze nu voor twaalfhonderd huurwoningen wel gedaan, maar er was meer mogelijk in onze ogen. De corporatie heeft, zo geven de cijfers aan, meer dan goed vlees op de botten. Kom bij ons ook niet aan met het argument dat huurverhoging moet omdat anders de investeringsruimte onder druk komt te staan. Het gaat om een paar ton op jaarbasis! Wat dacht je dat er al aan huur is betaald voor al die woningen van voor 1970? Dat is immers 70% van het bezit van Dunavie.”

Actie van Woonbond

De Woonbond laat weten dat een aantal corporaties wel is meegegaan met hun actie voor 10% huurverlaging. De discussie is dus in ieder geval gestart. Oostindie: ,,In Alphen, bij een hele grote corporatie, worden de minima wel op 0% gezet. Daar kan het dus wel!”

Woonbehoefteonderzoek

,,Ik wil toch met goed nieuws eindigen. De SHD is content over het door Dunavie toegezegde woonbehoefteonderzoek. Daarmee willen ze expliciet in beeld krijgen welke doelgroepen onder de huurders de corporatie het meest nodig hebben, die het meest kwetsbaar zijn. Daar zou, met de uitkomsten van het onderzoek, het huurbeleid mogelijk op aangepast dienen te worden. Nou, daar word ik wel echt blij van”, aldus de SHD-voorzitter.

Terug naar overzicht
Reacties