Menu
Terug naar overzicht

Huurverklaring moet huurders helpen bij verkrijgen hypotheek

Geplaatst op 23-05-2019

Goed nieuws en een primeur voor mensen die nu huren maar liever willen kopen. Hypotheekverstrekker BLG Wonen wil een proef gaan doen met huurverklaringen waarmee een huurder kan aantonen dat hij, op basis van betaalde huurlasten uit het verleden, zijn hypotheeklasten ook zou kunnen dragen.
De huurverklaring is een reactie op de vraag van veel duurhuurders waarom zij wel een hoge huur mogen en kunnen betalen, maar niet een woning kunnen kopen met lagere maandlasten. BLG Wonen wil met dit initiatief de woningmarkt toegankelijker maken voor huurders uit de vrije sector.

Ruim 1 miljoen duurhuurders

De duurhuurproblematiek is volgens BLG-directeur Frank Soede een enorm probleem: “Ruim 1 miljoen huurders hebben hoge woonlasten; voor de particuliere huursector is de woonquote gemiddeld 42,6% van het besteedbaar inkomen. Deze hoge woonlasten maakt het voor de huurders vrijwel onmogelijk om te sparen of vermogen op te bouwen. Dat vind ik zorgelijk. Want wanneer zij voor deze huurprijs een vergelijkbare standaard koopwoning zouden hebben gehad, hadden zij flink vermogen kunnen opbouwen. In tien jaar tijd heb je het dan al snel over ruim € 50.000.”

Meer mogelijkheden voor huurders

BLG Wonen ziet de huurverklaring als een extra mogelijkheid om te beoordelen of de duurhuurder een verantwoorde overstap kan maken naar een koopwoning. “Huurders haken nu vaak af na een online hypotheekberekening. Dat is jammer want er zijn wél mogelijkheden. Daarnaast geven adviseurs aan behoefte te hebben aan helderheid over financieringen voor ‘van-huur-naar-koop-situaties’. Met de huurverklaring willen wij daar ook gehoor aan geven”, aldus Soede. Ook hoopt BLG Wonen dat andere hypotheekverstrekkkers mee zullen gaan in dit initiatief.

Wat zijn de eisen?

VJ vroeg aan BLG Wonen aan welke eisen een dergelijke huurverklaring moet voldoen? “Wij zullen kijken of een huurder over een periode van twee jaar aantoonbaar en verantwoord zijn huurlasten heeft gedragen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de status van een aanwezige spaarrekening en een inkomstenopgave. De huurverklaring zal door de hypotheekadviseur worden verstrekt.
De huurverklaring vervangt geen van de huidige vereiste verklaringen maar moet een toevoeging worden om zowel aanvragers als hypotheekadviseurs zo snel mogelijk inzicht te geven of de hypotheek wel of niet kan worden verstrekt. Zo is niemand meer tijd kwijt dan nodig.”

Landelijke beschikbaarheid volgt na succesvolle pilotfase

Voordat dit product landelijk beschikbaar wordt gaat BLG Wonen de werking en het proces van de huurverklaring eerst met een pilot toetsen onder huurders en financieel adviseurs. Tijdens de pilotperiode wil BLG Wonen bij maximaal 40 duurhuurders de mogelijkheid onderzoeken of mede op basis van de huurverklaring een hypotheek kan worden verstrekt. BLG Wonen hoopt in de loop van 2019 de pilot te hebben afgerond.

Bron: Vastgoedjournaal.nl

Terug naar overzicht
Reacties