Menu
Terug naar overzicht

Informatieve sessie over ambities en uitgangspunten ontwikkeling locatie Valkenburg en omgeving

Geplaatst op 03-10-2017

Op donderdag 12 oktober is vanaf 20.00 uur tot 20.45 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Ambities en uitgangspunten ontwikkeling Locatie Valkenburg en omgeving‘.
Het college heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de inpassing van een Unmanned Valley, een testlocatie voor onbemande voertuigen en een aanverwant bedrijventerrein, op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Geconcludeerd wordt dat er 3 varianten zijn die te combineren zijn met de woningbouwopgave van 5000 woningen uit het in 2013 vastgestelde Masterplan. Het onderzoek geeft ook aanleiding om het gebied tussen A44, duinen, RijnlandRoute en noordrand Wassenaar integraal te bekijken en hiervoor nieuwe ambities en uitgangspunten vast te stellen.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de conclusie uit het onderzoek, dat het realiseren van een Unmanned Valley inpasbaar is en dat inpassing kansen biedt om de kwaliteiten in het gebied te vergroten. Daarnaast is de gemeenteraad benieuwd hoe de samenleving aankijkt tegen de voorgestelde ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Valkenburg en de omgeving, die naar aanleiding van het onderzoek zijn opgesteld, en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 9 november en neemt de gemeenteraad op 23 november een besluit over de ambities en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Valkenburg en het gebied daaromheen.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Terug naar overzicht
Reacties