Menu
Terug naar overzicht

Inzicht in investeringsruimte corporaties

Geplaatst op 11-05-2016

Minister Stef Blok (Wonen) gaat gemeenten informeren over de financiële mogelijkheden van hun woningcorporaties. Voor de zomer krijgen zij een kengetal, waarmee ze een indicatie krijgen van de investeringsruimte van corporaties.

Kennis ontbreekt

Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van het SP-Kamerlid Farshad Bashir. De Socialistische Partij maakt zich zorgen over de uitkomsten van een onderzoek, waaruit blijkt dat het gemeenten nog steeds ontbreekt aan de juiste (financiële) kennis om met corporaties het gesprek aan te gaan over prestatieafspraken.

Handig voor gemeenteambtenaren

De minister betoogt dat er het afgelopen jaar veel informatie over het onderwerp is aangereikt. Zo wordt via de website woningwet2015.nl relevante informatie aangeboden en praktische uitleg gegeven over de gewijzigde woningwet, handig voor gemeenteambtenaren. Ook is een tool ontwikkeld die gemeenten inzage geeft in de regionale verdeling van corporatiebezit, het aantal huishoudens per gemeenten en de onderlinge woningmarktverbanden tussen de verschillende gemeenten.

Update handreiking

Dit neemt niet weg dat de juiste kennis bij gemeenteambtenaren om het bod van corporaties te kunnen beoordelen van groot belang is, stelt Blok. Zijn ministerie (BZK) stelt daarom relevante financiële corporatie-informatie overzichtelijk ter beschikking, licht hij toe. Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt hij in de gaten dat de informatie blijft aansluiten bij de vragen van gemeenten. Ook ondersteunt BZK de VNG bij de update van de opgestelde handreiking ‘Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties’. Die is voor de zomer klaar.

Terug naar overzicht
Reacties