Menu
Terug naar overzicht

Is Dunavie ook echt geland in Katwijk?

Geplaatst op 06-09-2018

Woningcorporatie Dunavie heeft onlangs een glossy brochure uitgegeven met als titel ‘Landen op Valkenburg!’. Daarin wordt in tekst en vele beelden door Dunavie neergezet welke ideeën men heeft wat betreft toekomstige duurzame bouwplannen op het voormalige marinevliegveld ‘Valkenburg’. Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) vraagt zich bij monde van voorzitter Cees Oostindie af wanneer Dunavie nu echt concreet gaat landen in de hele gemeente Katwijk. Oostindie: ,,Van de ruim zevenduizend huurwoningen is 72% nog van voor 1970. Daar moet een heleboel aan gebeuren om die woningen aan de kwaliteitseisen van 2018 te laten voldoen… renovatie of mogelijk zelfs sloop en betaalbare nieuwbouw.”

In het ‘Ondernemingsplan 2015 – 2019’ van Dunavie is te lezen dat deze corporatie relatief veel oudere huurders heeft en ook dat het aantal ouderen tot 2030 alleen maar zal groeien. Dat vraagt dus ook om een andere (kleinere?) huurwoning dan we nu gewend zijn. En de helft van alle huurwoningen heeft energielabel C of hoger. ,,Dus er is, ook buiten de toekomstige nieuwbouwplannen voor het voormalige vliegveld, een stevige uitdaging voor Dunavie om het woningbestand met renovatie en zeker ook nieuwbouw in de gehele gemeente Katwijk eindelijk op peil te krijgen, en dan wel betaalbaar”, aldus Oostindie.

‘De SHD neemt u mee…’

Onder dit motto zal de SHD elke twee à drie weken in een speciaal persbericht een doorkijkje geven in wat het wonen in één van die woningen van die eerder benoemde 72% elke dag betekent. Oostindie: ,,Natuurlijk begrijpen we als SHD de nieuwbouwplannen van Dunavie voor het vliegveld. Maar met het vele jaren opgebrachte huurdersgeld heeft deze corporatie zeker ook een blijvende verplichting naar de huidige huurders in zeker die woningen van voor 1970. Dan moet het toch niet zo zijn dat ze dan nog zelf meer huur moeten gaan betalen bij het aanbrengen van duurzame verbeteringen aan hun oude huurwoning. Die woningen hebben zich allang afbetaald. En over de financiële positie van Dunavie kan ik kort zijn. Daar hoeft niemand zich echt zorgen over te maken.”

Op zoek naar de SHD?

Wilt u meer weten over het werk van de SHD, maar naast lokaal- ook landelijk nieuws volgen over wonen en huren, kijk dan op hun kleurrijke en zeer informatieve website www.shdeduinstreek.nl. ,,Daar leest u ook hoe u op verschillende manieren met de medewerkers van de SHD contact kunt opnemen”, aldus de SHD-voorzitter.

Terug naar overzicht
Reacties