Menu
Terug naar overzicht

Kabinet mag eisen stellen bij opvang illegalen

Geplaatst op 26-11-2015

Het Rijk mag aan de opvang van uitgeprocedeerde vreemdelingen de voorwaarde stellen dat zij meewerken aan hun vertrek. Als de betrokkene dat weigert, mag onderdak worden geweigerd.

Alleen in specifieke omstandigheden van de vreemdeling, moet daar eerst onderzoek naar worden gedaan.

Dat heeft de Raad van State donderdag besloten.

Het kabinet had eerder dit jaar afgesproken om de opvang van illegalen in vijf grote steden en Ter Apel te regelen. De zogenoemde bed-bad-broodregeling zou voor een ”beperkt aantal weken” zijn. De opvang kan langer duren als de vreemdelingen gaat meewerken aan zijn terugkeer of als er een andere oplossing wordt gevonden.

De coalitie van VVD en PvdA was tot dit compromis gekomen na een dagenlang dreigende crisis. De afgelopen maanden is dat coalitieakkoord met de gemeenten besproken. De uitkomst van dat overleg is nog steeds niet duidelijk, ook niet of het vrijheidsbeperkende locaties worden. Het kabinet wilde eerst het oordeel van de Raad van State afwachten.
Iraanse man

In deze zaak ging het om een Iraanse man. Hij wilde wel opvang, maar hij was het er niet mee eens dat hij mee zou moeten werken aan zijn terugkeer. De rechtbank Den Haag oordeelde daarop dat het Rijk de verplichting heeft illegalen sowieso opvang te bieden, zoals dat voortvloeit uit Europese verdragen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) kwam daartegen in verweer. De Raad van State geeft hem nu gelijk, maar stelt wel dat hij rekening had moeten houden met bijzondere omstandigheden. In dit geval ging het om de psychische gesteldheid van de man, die daardoor de gevolgen van zijn handelen niet kon overzien.

Dijkhoff moet in deze zaak een nieuw besluit nemen. ”Het is een bevestiging van wat we zelf al dachten”, stelt Dijkhoff in een reactie. “We hadden dezelfde analyse gemaakt, het is prettig dat die bevestigd wordt.”

De Raad van State vindt dat de vreemdeling niet rechtstreeks een beroep kan doen op het Europees Sociaal Handvest (ESH). Ook zijn de beslissingen van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) over dit handvest niet bindend voor de landen die hierbij zijn aangesloten. Wel zijn die beslissingen gezaghebbend, aldus de Raad.

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld in de uitspraak. “De meeste burgemeesters zeggen ook dat het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers niet werkt. We hopen dat de rijksoverheid naar de gemeenten zal luisteren. Gemeenten hebben de ruimte nodig om op individueel niveau te kijken wat nodig is om te werken aan vertrek. We begrijpen dat het kabinet voorwaarden wil stellen, maar de realiteit is anders.”

Ook Amnesty International is niet blij met de uitspraak. “Door opvang te koppelen aan voorwaarden en slechts tijdelijk aan te bieden, belanden uiteindelijk alsnog mensen op straat.”

Terug naar overzicht
Reacties