Menu
Terug naar overzicht

Kamer behandelt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Geplaatst op 12-01-2016

De Tweede Kamer behandelt op woensdag 13 januari 2016 de wetswijziging die het woningcorporaties mogelijk maakt om voor nul-op-de-meter-woningen een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen. Aedes heeft de Kamer al eerder gewezen op belangrijke punten voor een goede uitvoering van deze regeling.

In haar reacties op het wetsvoorstel heeft Aedes de Kamer gewezen op enkele punten die voor corporaties van belang zijn bij de uitvoering van de EPV. Naar aanleiding van daarop volgende Kamervragen meldde minister Blok in december 2015 dat:

De EPV een van BTW vrijgestelde vergoeding is.

De administratiekosten niet hoger zijn dan de huidige administratiekosten bij de servicekostenvergoeding.

Deze antwoorden stemden Aedes tevreden. Aedes benadrukt nu nogmaals dat het belangrijk is dat de wetswijziging snel tot stand komt. De regels over de EPV maken het mogelijk dat corporaties woningen zeer energiezuinig maken en met huurders afspraken kunnen maken over betaling van een energieprestatievergoeding.

De afspraken over de energieprestatievergoeding worden geregeld in een wetsvoorstel voor wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.

Terug naar overzicht
Reacties