Menu
Terug naar overzicht

Kick-off Vernieuwingsagenda: corporaties werken massaal aan vernieuwing

Geplaatst op 27-04-2017

Zo’n honderd woningcorporaties gaan samen aan de slag met vernieuwing en innovatie, dat bleek 20 april 2017 tijdens de aftrap van de Vernieuwingsagenda Slimmer en beter voor elkaar. Ze gaan bovendien meer profiteren van kennis die er onderling al is.

‘Binnen en buiten de sector gebeurt al heel veel. Laten we dat beter gebruiken en ontsluiten: dat betekent minder dezelfde wielen uitvinden en meer kennis delen’, aldus Aedes-bestuurslid René Scherpenisse tijdens de aftrap van de Vernieuwingsagenda. Corporaties sloten zich op 20 april massaal aan bij een van de zes coalities die daarmee aan de slag gaan.

Tijdens de bijeenkomst vertelden zes corporatieprofessionals enthousiast over de vernieuwende projecten waar zij binnen hun corporatie mee bezig zijn. En ze riepen collega’s op zich aan te sluiten bij een van de coalities met de thema’s: verduurzaming, betaalbaar bouwen en wonen, leefbare wijken en buurten, wonen en zorg, digitalisering en informatievoorziening, en verbeteren van bedrijfsvoering.

Coalities

Want innovatieve projecten zijn er al veel, bleek uit die zes pitches. Mitros bijvoorbeeld die de markt uitdaagde om in 24 uur een badkamer te vervangen. En Rochdale die in de Bijlmer niet alleen investeert in stenen maar juist ook in mensen om de buurt nog leefbaarder te maken. Nog een voorbeeld: Talis die experimenteert met een woongemeenschap voor mensen met dementie waar de familie de regie heeft.

Na de pitches schreven zo’n honderd corporaties zich in voor een van de coalities. Zoals Coby Gijsbers van Woonveste (Drunen e.o.), die zich aansloot bij het thema Wonen en zorg. ‘We zoeken naar woonvormen die nog beter passen bij de behoefte van mensen. Het idee van Talis voor een coöperatieve woonvorm sluit daarbij aan. We hebben zelf ook veel kennis in te brengen vanuit onze woon-zorg projecten.’

Hanke Gielen van Waardwonen (Huissen e.o.) raakte geïnspireerd door het verhaal van Rochdale over leefbaarheid en sloot zich aan bij het thema Leefbare wijken en buurten. ‘Wij willen meer dan nu wijkgericht werken. Ik vind het interessant om met andere corporaties vanuit verschillende invalshoeken naar leefbaarheid te kijken, juist omdat de regionale verschillen zo groot zijn. Samenwerken is inspirerend, merken we ook in ons regionale samenwerkingsverband met corporaties, Woonkracht.’

Waardevol

‘We missen als kleine corporatie simpelweg mankracht om te innoveren’, zegt Arnoud Vlak, van Harmonisch Wonen (Lelystad). Hij doet mee aan de thema’s Betaalbaar wonen en bouwen en Verbeteren bedrijfsvoering. ‘Ik vind het heel waardevol dat we als corporaties met de Vernieuwingsagenda meer van elkaars kennis kunnen profiteren.’

Ook Karin Verdooren van GroenWest (Groene Hart) kijkt uit naar de samenwerking met andere corporaties, en dan vooral op het gebied van duurzaamheid. ‘Wij willen 39 nul-op-de-meter-woningen realiseren. Maar dat is erg duur en we missen de kennis over hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Met andere corporaties kunnen we schaalgrootte creëren.’ GroenWest heeft op haar beurt weer ervaring met zonnepanelen die ze met andere corporaties wil delen.

Vervolg

De coalities gaan binnenkort al van start. In mei en juni vindt voor elke coalitie een aftrap plaats in een eerste werkatelier. De eerste resultaten worden gedeeld tijdens de corporatiemiddag op 23 november.

Bron: Aedes.

Terug naar overzicht
Reacties