Menu
Terug naar overzicht

Klagen loont

Geplaatst op 29-02-2016

Klagen over de hoogte van je huur werkt en het kan een hoop geld opleveren. In meer dan 60 procent van de gevallen kregen mensen die bij de Huurcommissie een klacht neerlegden, gelijk. En gemiddeld scheelde het voor mensen die hun vaste huur omlaag kregen meer dan 140 euro per maand.

Dat blijkt uit onderzoek van Buurtfacts op basis van de uitspraken van de Huurcommissie die door Chris Bakker en RTL Nieuws zijn verzameld. Wie zijn huur of servicekosten te hoog vindt en in een woning woont die onder de sociale huurgrens van 710 euro per maand valt, kan naar de Huurcommissie stappen om de kosten te verlagen.

Huurder vaker gelijk

Uit een analyse van meer dan 21.000 uitspraken in zaken waar een huurder had geklaagd, kreeg die in 62,3 procent van de gevallen gelijk, tegen 33,9 procent van de gevallen waar de verhuurder gelijk kreeg.

In 33 procent van de zaken vindt een huurder dat de huur omlaag moet omdat er gebreken zijn in de woning, in 30 procent zijn de servicekosten niet goed berekend en in 18 procent vindt iemand de huurprijs hoger dan volgens het puntensysteem mag.

Als je kijkt naar mensen die onzelfstandig wonen, bijvoorbeeld in een studentenkamer, is dat percentage nog veel hoger. Bij hen werd 76,7 procent van de klachten toegewezen.

Dat verschil is ook te zien bij de gemeenten waar mensen het vaakst gelijk krijgen: van alle gemeenten met meer dan 100 uitspraken staat studentenstad Groningen met 81,6 procent in het voordeel van de huurder bovenaan. In Breda krijgen huurders juist het minst vaak gelijk: slechts in 57,8 procent van de gevallen.

Forse bedragen

De bedragen waarmee de huur wordt verlaagd zijn fors. Bij permanente verlagingen gaat het gemiddeld om 142 euro, bij tijdelijke zelf om een gemiddelde verlaging van 205 euro per maand. De betaalde servicekosten zijn voor een uitspraak gemiddeld 1587 euro, maar als de huurder gelijk heeft gekregen worden deze verlaagd tot een gemiddelde van nog maar 835 euro.

Terug naar overzicht
Reacties