Menu
Terug naar overzicht

Knelpunten passend toewijzen in beeld

Geplaatst op 09-06-2017

Minister Plasterk heeft donderdag 8 juni j.l. een brief over ‘passend toewijzen’ naar de Tweede Kamer gestuurd.
Passend toewijzen houdt in dat corporaties 95% van de woningen die ze toewijzen aan huurders met een laag inkomen (de Huurtoeslag-doelgroep) een huurprijs onder de zogenoemde ‘aftoppingsgrens’ geeft. Afhankelijk van het aantal personen in het huishouden gaat het hier om een huurgrens net boven of net onder de €600,-

Knelpunten in de praktijk

De Woonbond is voor passend toewijzen, omdat zonder deze maatregel huurders met een kleine beurs terecht kwamen in woningen met een te hoge huurprijs. We zien wel problemen in hoe corporaties in de praktijk met passend toewijzen omgaan. Met meldingen uit ons Meldpunt Huuralarm hebben we voorbeelden van dergelijke knelpunten in beeld gebracht en aan het ministerie aangeboden.

Onvoldoende betaalbaar aanbod

Er worden te weinig woningen aangeboden onder de aftoppingsgrens, waardoor huurders met een laag inkomen lang moeten wachten voordat ze een woning toegewezen krijgen. Huurders die net boven de inkomensgrens verdienen, zien vaak dat ze niet in aanmerking komen voor huurwoningen onder de aftoppingsgrens. Dat is niet omdat dit volgens de regel passend toewijzen niet mag, maar omdat corporaties hier vaak voor kiezen. Lagere inkomens geven ook aan dat huurders alleen aanspraak kunnen maken op woningen in slechtere buurten.

Drie groepen het vaakst in de problemen

Er zijn drie groepen die er uit springen: huishoudens met kinderen die op zoek zijn naar een groter huis, jongeren en starters die zelfstandig willen gaan wonen en oudere mensen met een beperking die een meer geschikte woning zoeken.

Lokale oplossingen

Minister Plasterk van Wonen wijst in zijn brief op ‘lokale mogelijkheden’ om de knelpunten aan te pakken. Hij noemt hierbij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties waar afspraken gemaakt kunnen worden over het aanbieden van meer woningen onder de aftoppingsgrens, huurverlaging en de 5% ‘vrije ruimte’ die corporaties kunnen inzetten bij passend toewijzen. De Woonbond zou het goed vinden dat er lokaal op meer betaalbaar aanbod van huurwoningen wordt gestuurd, maar vindt dat de Rijksoverheid hier ook een rol in heeft. Bij de invoering van passend toewijzen heeft de minister van Wonen toegezegd dat de slaagkans voor huurtoeslagontvangers niet mocht afnemen. Daarnaast is er landelijk een groot tekort aan betaalbare huurwoningen.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties