Menu
Terug naar overzicht

Wie komt ons versterken aan de bestuurstafel?

Geplaatst op 13-11-2017

Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ in Katwijk zoekt nieuwe, enthousiaste bestuursleden. Wat hebben we u te bieden?: een unieke kans om ook iets te kunnen betekenen voor huurders van woningcorporatie Dunavie, heerlijke koffie / thee, een gezellige werksfeer, volop uitdagingen en een vrijwilligersvergoeding.

Wie zien we graag aanschuiven aan de bestuurstafel?

De SHD is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2010 de belangen behartigt van huurders van ruim zevenduizend woningen van woningcorporatie Dunavie in Katwijk. De ruggengraat van de SHD wordt gevormd door ongeveer 35 bewonerscommissies die in hun wooncomplex voor de huurders een eerste aanspreekpunt zijn.
Uit deze bewonerscommissies is een klankbordgroep voortgekomen die het bestuur van de SHD ook adviseert bij diverse zaken. Het bestuur, bestaande uit twee leden van het dagelijks bestuur en vier leden van het algemeen bestuur, vergadert een aantal keren per jaar met alle bewonerscommissies en de klankbordgroep. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de eigen bestuursvergaderingen. Op de jaarlijkse huurdersdag, met altijd een boeiend gastspreker, in het laatste kwartaal legt het bestuur ook verantwoording af aan de huurders over het gevoerde beleid.

Samenwerking met Dunavie en gemeente Katwijk

Het bestuur van de SHD heeft na een intensief traject ook in juni 2016 zijn handtekening gezet onder de Prestatieafspraken Wonen 2016 t/m 2019 die met vertegenwoordigers van Dunavie en de gemeente Katwijk zijn opgesteld. Om deze prestatieafspraken te kunnen realiseren, zijn er vele momenten waarop het bestuur in overleg gaat met deze vertegenwoordigers. Zo moet de SHD o.a. op voorgelegde adviesaanvragen van Dunavie inhoudelijk reageren.
Deze drie partners werken goed en intensief samen om gezamenlijk ervoor te kunnen zorgen dat huurders van Dunavie in Katwijk nu in een betaalbare en kwaliteitsvolle woning kunnen verblijven. Maar ook dat er in de (nabije) toekomst goede huurwoningen aanwezig zijn voor de Katwijkse huurders.
Omdat het woningbestand van Dunavie voor 72% bestaat uit woningen ouder dan 1970 is er nu veel gaande wat betreft nieuwbouw en renovaties (duurzaamheid is een hot item). Maar ook voor de (nabije) toekomst liggen er vele uitdagingen voor Dunavie, de gemeente Katwijk en de SHD.
Voor meer informatie over de woningcorporatie zie www.dunavie.nl

Bent u:
• geïnteresseerd in de wereld van wonen en huren?
• iemand die beleidsmatig wil meedenken en –praten?
• de persoon die ervan houdt om met anderen samen te werken, een teamplayer?
• ook iemand die zelfstandig een opdracht wil oppakken en uitwerken?
• degene die zich overdag en ook wel eens in de avond voor de SHD kan en wil inzetten?
• iemand die iets heeft met Katwijk?
• in het bezit van de basisvaardigheden om te mailen of de digitale snelweg op te gaan?
• die man of vrouw die het leuk vindt om zich in te zetten voor de huurdersbelangen van Dunavie-huurders?

Schrijf dan uw brief met motivatie waarom we u aan onze bestuurstafel moeten uitnodigen.
Na 1 december gaan we in gesprek met de kandidaten. U kunt uw brief sturen naar info@shdeduinstreek.nl of SHD, Nassaudreef 38-A, 2224 AN Katwijk.

Wij bieden u:
• een interessante en gezellige werkplek in het kantoor aan de Katwijkse Nassaudreef 38.
• vele andere vrijwilligers die zich ook voor de SHD inzetten.
• een unieke mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen.
• pakkende mogelijkheden om u z.s.m. de Woningwet 2015 eigen te maken.
• een passende vrijwilligersvergoeding.
• kansen om uzelf verder te ontplooien.

De SHD, actief voor huurders! U ook binnenkort?

Terug naar overzicht
Reacties