Menu
Terug naar overzicht

Korting op de verhuurderheffing is sigaar uit eigen doos

Geplaatst op 14-10-2016

Woningbouwcorporaties krijgen een korting op de verhuurderheffing als zij goedkope sociale huurwoningen gaan bouwen. Het blijkt een ‘sigaar uit eigen doos’. En Minister Blok van Wonen wil de verkoop van corporatiewoningen aan beleggers makkelijker maken. Ook dat is ongunstig voor (zittende) huurders.
Minister Blok deed onlangs een aantal voorstellen om wetten te wijzigen. Zo stelde hij voor dat een fors aantal woningen wordt uitgezonderd of korting krijgt op de verhuurderhefffing. Bijvoorbeeld als het gaat om woningcorporaties in krimpgebieden en in Rotterdam-Zuid. En tot 2021 krijgen corporaties een korting op de verhuurderheffing voor de bouw van goedkope huurwoningen. Maar door de kortingen worden de lasten van de verhuurderheffing voor andere woningcorporaties en hun huurders juist groter. Want de verhuurderheffing blijft in totaal zoals die was: 1,7 miljard euro per jaar voor de hele sociale sector.

Soepeler verkopen aan beleggers

Minister Blok wil ook de regels eenvoudiger maken als corporaties hun duurdere huizen verkopen aan beleggers. Het gaat om zogenaamde ’te liberaliseren’ huurwoningen: sociale huurwoningen die gezien hun maximale huurprijs ook in de vrije sector verhuurd mogen worden. Dat zijn woningen met 145 of meer woningwaarderingspunten.

Bij verkoop van sociale huurwoningen (ook die mogelijk ’te liberaliseren’ zijn) moet een corporatie de gemeente om een ‘zienswijze’ vragen. Die zienswijze wil de minister nu afschaffen. Hij is bang dat door de gemeentelijke zienswijzen de verkoop lang kan duren en aspirant-kopers soms afhaken.

Rechter gaf kritische gemeenten gelijk

Die vrees is terecht gezien de kritiek van vele gemeenten in 2014 en 2015 op de megaverkoop van Vestia-woningen aan de Duitse beleggingsmaatschappij Patrizia. Overigens gaf de rechtbank Midden-Nederland die gemeenten afgelopen juni gelijk. Blok had niet zo makkelijk voorbij mogen gaan aan hun negatieve zienswijze op de Vestia-verkoop. De rechter ‘vernietigde’ daarom Bloks besluit om de verkoop goed te keuren. Maar de rechter vond tegelijkertijd dat de verkoop niet teruggedraaid kon worden.

Eén verkopen, één bouwen

Het ministerie stelt bij de versoepeling van de verkoopregels een voorwaarde: De corporatie moet voor elke woning die zij verkoopt en waarvoor zij geen zienswijze aan de gemeente vraagt, een goedkope woning terugbouwen. Dat moet een woning zijn met een huur van maximaal € 586,- per maand.

Stop de afname van de sociale woningvoorraad

Toch vindt de Woonbond dat de verkoopregels voor sociale huurwoningen juist aangescherpt zouden moeten worden. Ten eerste omdat het tij moet keren: Sinds 2009 is het aantal sociale huurwoningen al met 226.000 (dat is ruimt 10 procent) afgenomen. Met soepelere verkoopregels zal dat nog sneller gaan. Ten tweede zouden niet alleen gemeenten maar ook huurders(organisaties) zeggenschap moeten hebben over de verkoop van hun woningen aan beleggers. Lees meer over het pleidooi van de Woonbond voor een instemmingsrecht voor huurders bij verkoop huurwoningen van corporaties.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties