Menu
Terug naar overzicht

Lever jij je huurwoning wel correct op?

Geplaatst op 01-12-2016

Na jarenlang in je huurwoning te hebben gezeten, wil je nu een eigen huis kopen. Dit betekent dat in jouw huurwoning een nieuwe huurder komt. Voor de verhuizing besluit je om alles mee te nemen, behalve de vloer. Zo hoeft de huurder na jou geen nieuwe vloer te leggen. Op je laatste huurdag komt de verhuurder voor een eindinspectie. Volgens de lijst die hij bij zich heeft, blijkt dat jij de huurwoning niet correct hebt opgeleverd. Hoe had jij de woning dan moeten opleveren? En wat gaat jou dit kosten?

Oplevering volgens de oude of de nieuwe regels?

Hoe je jouw oude huurwoning moet opleveren, hangt af van het moment waarop je het huurcontract hebt getekend. Is of jouw huurcontract voor 1 augustus 2003 afgesloten of na deze datum? Voor contracten die voor 1 augustus 2003 zijn gesloten gelden namelijk nog de oude regels voor het opleveren van een huurwoning. Voor contracten na deze datum gelden de nieuwe regels.

Huurcontracten van vóór 1 augustus 2003

Binnen de oude regels van het huurrecht moet er eerst bepaald worden of er een opnamestaat gemaakt is voordat je in het huis ging wonen. Een opnamestaat is een rapport waarin de staat van de woning is beschreven. Een voorbeeld is een beschadiging aan de muur, of een door jou opgehangen keukenkastje. Dit rapport wordt al opgesteld voordat jij daadwerkelijk de woning intrekt. Als er inderdaad een opnamestaat is gemaakt, moet je de woning opleveren zoals dat staat beschreven in dit rapport. Zijn er gebreken vermeld in de opnamestaat, dan hoef je die dus niet te herstellen. Zat je vloer er al in en staat deze in de opnamestaat? Dan mag je deze laten liggen.

Is er geen opnamestaat gemaakt? Dan moet je de woning ‘in goede staat’ opleveren. Dit is een staat waarin de nieuwe huurder eigenlijk direct de woning in zou kunnen. Op de vraag wat dit precies inhoudt, is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van de specifieke situatie en wat er in zo’n situatie als redelijk wordt gezien. Beoordelen of er sprake is van een ‘goede staat’, is een taak van de verhuurder. Als de verhuurder vindt dat de woning niet in goede staat is opgeleverd, zal jij moeten bewijzen dat de woning anders aan jou als huurder is aangeleverd. Dit kun jij bijvoorbeeld doen door middel van foto’s. Eventuele beschadigingen zul je moeten herstellen, maar normale slijtage valt hier niet onder. De kosten die je hierbij maakt zijn voor eigen rekening. De vloer die je wilde laten liggen voor een eventuele nieuwe huurder? Die mag je in dit geval niet laten liggen als de verhuurder dit zo heeft aangegeven en er geen nieuwe huurder is die dit wil overnemen.

Huurcontracten na 1 augustus 2003

Ook bij huurcontracten waarbij de nieuwe regels gelden, is het belangrijk te weten of er een opnamestaat is opgemaakt. Als dit zo is, moet je de huurwoning opleveren zoals in dit rapport is opgenomen, net zoals bij de oude regeling. Het verschil is dat je akkoord moet zijn gegaan met de opnamestaat door er een handtekening onder te zetten. De kosten die je moet maken om de woning volgens de opnamestaat op te leveren, zijn voor jouw rekening. Was die vloer er al voordat jij er introk en staat dit in de opnamestaat? Dan kun je deze laten liggen.

Is er geen opnamestaat gemaakt, dan geldt niet meer de regel om de woning in ‘goede staat’ op te leveren, maar is het voldoende om kleine mankementen aan de woning te repareren. Denk aan het herstellen van een kapotte deurklink. Verder mag je de woning verlaten zoals hij is. Als er gebreken zijn, zal in dit geval de verhuurder moeten bewijzen dat deze er nog niet waren toen jij introk. Ook als hij het niet eens is met de staat waarin je de woning oplevert, zal hij zelf moeten aantonen dat de woning in een betere staat verkeerde bij de start van jouw huurperiode.

Nieuwe huurcontracten

Voor nieuwe huurcontracten is het dus voor huurders van minder groot belang om een opnamestaat op te maken. Zonder opnamestaat mag je namelijk de woning opleveren zoals deze is op het moment dat je weggaat. Wil de verhuurder het anders, dan zal hij moeten bewijzen dat de oplevering niet voldoet en mogelijke gebreken er nog niet waren toen jij introk. Als je wel een opnamestaat opmaakt, is het belangrijk om te controleren of dit ook klopt. Zorg ervoor dat bestaande gebreken hierin vermeld worden en teken het alleen als je het er volledig mee eens bent. Anders kun je aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen die jij niet hebt veroorzaakt.

Terug naar overzicht
Reacties