Menu
Terug naar overzicht

Lokale cijfers wonen in beeld

Geplaatst op 17-10-2016

Hoeveel van hun inkomen zijn huurders in uw gemeente kwijt aan huur? Hoe hoog zijn de huurprijzen en wat is de beschikbare woningvoorraad? Voor het eerst zijn in één overzicht de meest recente cijfers te bekijken over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de corporatiesector.
De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten. Bij bijna twee op de drie huurders van een corporatiewoning sluit de huur die zij betalen aan bij hun inkomen. Bij 15 procent is het netto-besteedbaar inkomen niet voldoende om de uitgaven aan wonen en overige basisuitgaven te betalen. Deze en nog veel meer feiten over het wonen zijn vanaf vandaag te vinden in de Lokale Monitor Wonen op www.waarstaatjegemeente.nl.

Lokale cijfers over wonen

Voor het eerst zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar ligt in de Lokale Monitor Wonen de nadruk op gegevens rond sociale huurwoningen van woningcorporaties en de huurders van deze woningen. De komende jaren wordt de Lokale Monitor Wonen uitgebreid met gegevens over particuliere huurwoningen, koopwoningen en wonen met zorg en begeleiding.

Landelijke uitkomsten

Op basis van de cijfers is ook een rapportage gemaakt met landelijke cijfers. Een aantal hoofdpunten:

– Gemiddeld woont 72 procent van de huishoudens in corporatiewoningen passend bij het inkomen.
– 15 procent van de huurders woont in een corporatiewoning waarvan de huurprijs hoog is ten opzichte van hun inkomen. 14 procent van de huurders woont in een woning met een huurprijs die laag is ten opzichte van het inkomen.
– Van de huurwoningen van corporaties heeft 11 procent een huurprijs onder 410 euro. 58 procent van de woningen heeft een huurprijs tussen 410 euro en 629 euro. 25 procent heeft een huurprijs tussen 629 en 711 euro.
– Het gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden was in 2014 in Nederland 35.400 euro. Bij huishoudens in een huurwoning van een corporatie was dat 22.600 euro.
– De gemiddelde netto huurquote (= huur verminderd met huurtoeslag als percentage van het inkomen) voor huurders in corporatiewoningen is 23 procent. De gemiddelde netto woonquote (= huur verminderd met huurtoeslag plus de kosten voor energie en lokale belastingen als percentage van het inkomen) is 32 procent. 5 procent van de huurders heeft een netto huurquote hoger dan 35 procent. Dat komt het meest voor bij huurders jonger dan 25 jaar (25 procent) en bij eenpersoonshuishoudens tot AOW-leeftijd (25 procent).

Gezamenlijk initiatief

De monitor is een initiatief van de VNG, G4, G32, Woonbond, Aedes en KING. Dit jaar ligt de focus op de gegevens rond sociale huurwoningen van corporatiewoningen en huurders van deze woningen. Later komen daar ook de cijfers van de koopwoningen bij.

Prestatieafspraken

De Lokale Monitor Wonen biedt onder andere inzicht in de woonlasten van verschillende typen huishoudens afgezet tegen hun inkomen en de opbouw van de beschikbare huurwoningvoorraad naar huurprijs. De monitor is een goed instrument om tot beter lokaal woonbeleid en prestatieafspraken te komen en de landelijke lobby te voeren. Kijk snel op Waarstaatjegemeente.nl , en bekijk de nieuwste cijfers over wonen. Selecteer uw gemeente (links bovenin) en klik vervolgens op de tegel ‘Lokale Monitor Wonen’.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties