Menu
Terug naar overzicht

Mag mijn verhuurder inkomensgegevens opvragen voor de huurverhoging?

Geplaatst op 07-02-2018

Woont u in een sociale-huurwoning? Dan mag uw verhuurder bij de Belastingdienst uw inkomensgegevens opvragen. Hij krijgt dan een huishoudverklaring. Daarin staat wat de inkomenscategorie van uw huishoudinkomen is. Of dat uw huishouden tot de 2 uitzonderingsgroepen behoort. Met die huishoudverklaring bepaalt de verhuurder of hij een inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging aan u mag vragen.

Opvragen inkomensgegevens beperkt privacyschending huurders

Om zo min mogelijk de privacy van de huurders te schenden, is in de wet opgenomen dat de verhuurder bij de Belastingdienst een huishoudverklaring kan opvragen. De Belastingdienst geeft in deze verklaring niet het bedrag van het huishoudinkomen van de huurders. De Belastingdienst vermeldt alleen of het huishoudinkomen lager of hoger is dan de inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging (de inkomenscategorie). Zo kan de verhuurder de hogere huurverhoging gericht voorstellen, alleen aan de huishoudens met een hoger inkomen.

Als de verhuurder geen inkomenscategorie (huishoudverklaring) bij de Belastingdienst zou mogen opvragen, moet hij dit zelf bij de huurders opvragen. Of hij zou aan alle huurders een hogere huurverhoging moeten voorstellen. Alle huurders met een huishoudinkomen onder de inkomensgrens zouden dan bezwaar moeten indienen. En daarbij hun inkomensgegevens moeten verstrekken. Zouden zij dit niet doen, dan zouden ze vast zitten aan de hogere huurverhoging.

Uitzonderingsgroepen inkomensafhankelijke huurverhoging

Vanaf 2017 geldt de inkomensafhankelijke (extra) huurverhoging niet voor:

– huishoudens met 1 of meer bewoners die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
– huishoudens van meer dan 3 personen.

De Belastingdienst geeft daarom ook geen informatie meer over de inkomenscategorie van deze uitzonderingsgroepen.

Alleen inkomensgegevens zelfstandige woningen

Verhuurders mogen alleen inkomenscategorieën opvragen voor huurders van zelfstandige woningen. Zoals:

– eengezinswoning (vrijstaande woning, hoekwoning, tussenwoning);
– appartement;
– portiekwoning;
– maisonette;
– galerijflat.

Huurt u een kamer, woonwagen of standplaats? Dan mag de verhuurder geen inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Sociale-huurwoning of vrije-sectorwoning?

Woont u in een vrije-sectorwoning? Dan mag uw verhuurder geen inkomensgegevens opvragen.

Zelfstandige woningen kunnen een sociale-huurwoning zijn of een vrije-sectorwoning. De huurprijs toen u voor het eerst in het huis kwam wonen (aanvangshuurprijs) bepaalt of u in een sociale-huurwoning woont of niet. U kunt zelf nagaan of u een sociale-huurwoning heeft of een woning in de vrije sector (geliberaliseerd huurcontract).

Verlaagde aanvangshuurprijs

Werd uw aanvangshuurprijs verlaagd (met terugwerkende kracht) door een uitspraak van de Huurcommissie? Dan geldt die verlaagde aanvangshuurprijs.

Soort verhuurder niet van belang

Het maakt niet uit wie uw verhuurder is. De regels voor het aanvragen van een inkomenscategorie gelden zowel voor woningcorporaties als beleggers en particuliere verhuurders.

Terug naar overzicht
Reacties