Menu
Terug naar overzicht

Meer energiebesparing door betere inzage verbruik

Geplaatst op 17-12-2016

De energiebesparing door huishoudens met een slimme meter blijft achter bij de verwachtingen. Er werd gerekend op een gemiddelde besparing van 3,5%, maar die blijft steken op minder dan 1%. Dat bleek uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving. De Woonbond pleit nu voor een landelijke regeling om de aanschaf van een beeldschermpje door de consument te vergoeden of te vergemakkelijken.

Het helpt als bewoners op een handzaam beeldschermpje direct hun gas- en energieverbruik kunnen zien. Dat stimuleert mensen om minder gas en elektriciteit te verbruiken. In Groot-Brittanni├ź waar de slimme meter standaard met zo’n beeldschermpje wordt geleverd, is het energiebesparende effect veel groter, namelijk zo’n 3%. In Nederland liet het kabinet dit over aan de markt. Slechts 15% van de Nederlandse huishoudens met een slimme meter heeft een dergelijk beeldschermpje in huis gehaald.

Steeds meer woningen met slimme meter

In 2015 werd besloten dat alle woningen voor eind 2020 een slimme meter moeten krijgen. Deze operatie kost de overheid 3,3 miljard euro. Inmiddels is bij ruim een kwart van de 7 miljoen Nederlandse huishoudens een slimme meter geïnstalleerd. De meterstanden worden automatisch geregistreerd en naar de energieleverancier gestuurd. Consumenten krijgen vervolgens een tweemaandelijks overzicht van hun verbruik.

Inzage nodig voor meer besparing

Kennelijk stimuleert alleen de slimme meter mensen onvoldoende om minder gas en elektriciteit te verbruiken. Daarom is het belangrijk dat meer huishoudens een energieverbruiksmanager aanschaffen. Met een beeldschermpje gekoppeld aan de slimme meter bespaart men tussen de 4 en 8% op elektra en tussen de 6 en 10% op gas op het energieverbruik.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties