Menu
Terug naar overzicht

Meerderheid huishoudens gebruikt een overheidsregeling

Geplaatst op 26-04-2016

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens maakte in 2013 gebruik van minstens één overheidsregeling of -voorziening.

Dit gold voor ongeveer vier miljoen huishoudens (51,6 procent), blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 40 procent van alle huishoudens gebruikte in dat jaar een inkomensondersteunende regeling. Dat komt neer op bijna drie miljoen huishoudens die regelingen gebruiken zoals de bijzondere bijstand, aftrek bijzondere ziektekosten en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Een kwart van de huishoudens gebruikte een regeling in het kader van arbeidsparticipatie. Dit zijn mensen met bijvoorbeeld een WAO-, WIA en Wajong-uitkering.

Er zijn daarnaast ook regelingen voor onderwijs (2,1 procent), jeugdzorg (3,8 procent), welzijn en zorg (13,5 procent).

Gemeenten

In gemeenten met vijftigduizend tot honderdduizend inwoners is het aandeel huishoudens dat gebruikmaakte van een regeling het hoogst. Dit gold in 2013 voor ruim de helft (54 procent) van de huishoudens in middelgrote gemeenten.

Oude Pekela spant de kroon. In deze gemeente gold het voor bijna twee derde van de huishoudens. In Wageningen was het percentage met 34 procent het laagst.

Op provincieniveau sprong Drenthe eruit met 58 procent. De provincie Utrecht stond onderaan (47 procent).

Terug naar overzicht
Reacties