Menu
Terug naar overzicht

Minder huisuitzettingen bij corporaties

Geplaatst op 14-04-2016

Het aantal huisuitzettingen bij corporaties is in 2015 met 6% gedaald tot 5.500 huishoudens. Dat blijkt uit een enquête van corporatiekoepel Aedes onder 182 woningcorporaties.
Dit is het tweede jaar op rij dat het aantal huisuitzettingen daalt, in 2014 was er sprake van een daling van 15 procent.

Preventie

In 84% van de uitzettingen was een opgelopen huurachterstand de reden voor uitzetting. Andere redenen zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast. Corporaties sloten met 50.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. Daarnaast doen ze veel aan preventie: ze leggen huisbezoeken af, bellen de huurders, verwijzen door naar hulpverleningsinstanties en organiseren achter-de-voordeurprojecten. Ook sluiten corporaties convenanten af met onder meer gemeenten, welzijnsorganisaties en schuldhulpverlening.

Betaalbaarheid

De Woonbond vindt het goed dat corporaties zich met succes inzetten om het aantal huisuitzettingen te verkleinen, door goede afspraken te maken bij betalingsachterstanden en door vroeg in te grijpen. Huurders die worden uitgezet komen in grote problemen terecht. Wel wijst de huurdersvereniging erop dat het onderliggende probleem van onbetaalbare huren alleen maar groeit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eind vorige week bekend dat de huur voor een half miljoen huishoudens te hoog is voor hun inkomen.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties