Menu
Terug naar overzicht

Minister Blok wil geen huurverlaging bij structurele inkomensdaling

Geplaatst op 02-06-2016

Minister Blok voelt er niets voor om bij een structurele inkomensdaling van een huurder te regelen dat de huur blijvend en in verhouding tot de inkomensterugval verlaagd wordt. Dat bleek tijdens een overleg in de Kamer over de Staat van de Volkshuisvesting op 31 mei 2016.

De minister reageerde daarmee op een verzoek van de PvdA. Huurders zijn net als kopers van een huis bij een structurele inkomensdaling zelf verantwoordelijk voor de gevolgen, vindt de minister. Zij zullen hun uitgavenpatroon moeten aanpassen. Een oplossing via de huurwetgeving is niet logisch. Bovendien zou dit leiden tot een ‘enorme onzekerheid bij verhuurders’, aldus de minister.

Verhuur via derden nog steeds onwerkbaar

De SP vroeg de minister om de toewijzing aan mensen in de maatschappelijke opvang werkbaarder te maken. Die toewijzing gebeurt vaak niet rechtstreeks via de woningcorporatie (maar via bijvoorbeeld het Leger des Heils) en moet nu aan veel te strenge eisen voldoen. Zo moet de instelling bijvoorbeeld van al deze mensen een inkomensverklaring hebben, terwijl zij niet vanwege hun inkomen maar vanwege andere (dringende) redenen een woning nodig hebben.

De minister ontraadde een motie hierover met als argument dat er hiervoor al een oplossing ligt. De Federatie Opvang gaf echter al eerder aan het door de minister voorgestelde concept voor een ‘instellingsverklaring’ onwerkbaar te vinden. Aedes vraagt de Kamer en de minister daarom opnieuw naar dit voorstel te kijken.

Huurcommissie

De PvdA wil dat de minister kijkt of verhuurders de verhuurdersheffing ontwijken wanneer zij huren verhogen boven de vrijesectorgrens. Dit naar aanleiding van een persbericht van de Landelijke Studentenvakbond. De minister zegt geen instrument te hebben ‘om van deur tot deur, van portiek tot portiek te inventariseren welke huur berekend wordt en of dat in overeenstemming is met het woningwaarderingsstelsel’. Wel wil hij met de Huurcommissie in beeld brengen of bepaalde verhuurders vaker de huren onterecht liberaliseren. Ook wil hij bekijken of de informatieverstrekking aan huurders over hun rechten bij huurverhoging te verbeteren valt.

Een motie van PvdA voor Huurprijsregulering voor de vrije-sector vindt de minister evenmin een goed idee. Daarmee maak je de vrije-sector weer heel onaantrekkelijk, zegt de minister. ‘Terwijl we die willen laten groeien.’

De stemmingen over de moties zijn op dinsdag 7 juni 2016.

Terug naar overzicht
Reacties