Menu
Terug naar overzicht

Minister neemt kosten warmte op in wijziging Besluit Servicekosten

Geplaatst op 06-03-2018

Woningcorporaties kunnen de kosten voor afschrijving en het onderhoud van collectieve warmte-installaties doorberekenen in de servicekosten. Minister Ollongren (BZK) zal dit opnemen in het Besluit Servicekosten. Zij deed deze toezegging in een debat met de Tweede Kamer op donderdag 22 februari 2018. Hiermee krijgt de eerdere toezegging van minister Wiebes (EZK) een wettelijke basis in het huurrecht. Daarmee neemt het kabinet een belangrijke belemmering weg bij het verduurzamen van sociale huurwoningen.

Aedes heeft haar zorgen over deze belemmeringen al meerdere malen aan de Tweede Kamer laten weten. In reactie daarop schreef Wiebes aan Aedes dat verhuurders de kosten van levering van warmte net als nu buiten de huurprijs in rekening kunnen brengen. Ter verduidelijking hiervan zegt Ollongren nu toe om dit in het Besluit Servicekosten vast te leggen en biedt daarmee juridische zekerheid.

Ondertussen blijven diverse fracties in de Kamer bezorgd of corporaties wel voldoende ruimte hebben binnen de Woningwet om de verduurzaming te versnellen. De belemmeringen in deze wet om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren, moeten weggenomen worden. CDA’er Erik Ronnes vroeg de minister dit punt mee te nemen in de komende evaluatie van de Woningwet.

Financiƫle haalbaarheid

Verder maakten diverse fracties zich ook zorgen over de financiƫle ontwikkeling bij corporaties. Zij constateerden dat er de komende jaren minder geld beschikbaar is om de hogere duurzaamheidsambities van het kabinet waar te maken. Zij wezen daarbij naar de oplopende belastingdruk en een recent onderzoek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ollongren zal dit in het kabinet bespreken. Zij beaamde dat de STEP-regeling weliswaar afloopt, maar wees op de komende aftrek op de verhuurderheffing voor verduurzaming met een soortgelijke systematiek. Haar ministerie bekijkt nu of de ongebruikte gelden uit het Fonds energiebesparing huursector op soortgelijke wijze ingezet kunnen worden. Het kabinet zal hierover duidelijkheid geven in de Voorjaarsnota.

Corporaties kunnen ook korting krijgen op de verhuurderheffing als zij goedkope nieuwe woningen bouwen. Deze korting is binnenkort echter uitgeput. Ronnes wilde weten hoe de minister hier mee om zal gaan. Ollongren betrekt dit bij het eerdere verzoek over de inzet van de meeropbrengst van de verhuurderheffing. Dit punt komt aan de orde in het Belastingplan voor volgend jaar.

Terug naar overzicht
Reacties