Menu
Terug naar overzicht

Minister wil meer invloed op WSW

Geplaatst op 26-01-2016

Minister Blok wil via een ministeriële regeling in kunnen grijpen in het beleid van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Dit meldt Blok in het gewijzigd Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), dat hij op vrijdag 22 januari 2016 voorlegde aan de Tweede Kamer. Binnenkort wijzigt hij daarvoor de Woningwet.

De minister wil kunnen ingrijpen bij het WSW, als de financiële spelregels van het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) naar zijn mening te veel uiteen lopen. Blok volgt het idee van ‘verticaal toezicht’: de Aw is leidend en stelt de voorwaarden, het WSW volgt de werkwijze van de Aw. Als de eisen van Aw en WSW gelijk zijn, scheelt dit corporaties veel administratieve lasten.

Aedes: extra bevoegdheid onnodig
Aedes juicht verlaging van de administratieve lasten van corporaties toe en is daarom ook voorstander van verticaal toezicht. Maar volgens Aedes heeft de minister al voldoende mogelijkheden om in te grijpen bij het WSW; een extra mogelijkheid via een ministeriële regeling is niet nodig. Zo’n extra bevoegdheid kan bovendien zorgen voor politieke inmenging in het WSW, waardoor het fonds niet meer onafhankelijk en objectief zijn taak kan uitoefenen.

Bovendien zegde minister Blok de Tweede Kamer in november 2015 toe dat hij WSW en Aw een jaar de tijd wilde geven om zelf tot verticaal toezicht te komen. Toch geeft Blok zichzelf nu al de mogelijkheid om in te grijpen. Aedes had liever gezien dat Blok WSW en Aw eerst dat beloofde jaar had gegeven voordat hij het BTIV wijzigde.

Terug naar overzicht
Reacties