Menu
Terug naar overzicht

Moet ik bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Geplaatst op 18-01-2016

Heeft het als huurder (van een niet-geliberaliseerde woning) zin om bezwaar te maken tegen een te hoge WOZ-waarde? Zo ja, hoe doe ik dat dan?

Antwoord

Over het algemeen geldt dat huurders belang hebben bij een zo laag mogelijke WOZ-waarde. Hoe lager de WOZ-waarde, hoe lager de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel. Als uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, is het een goed idee om bezwaar te maken. Niet alleen om principiële redenen, maar ook omdat u daar financieel belang bij kunt hebben. Het financiële belang dat u als huurder kúnt hebben bij een lagere WOZ-waarde is zelfs veel groter dan het belang van veel huiseigenaren. Tegelijkertijd is er ook een aanzienlijke groep huurders die geen direct financieel belang heeft bij een lagere WOZ-waarde.

Bezwaar in 2016

Bezwaar maken tegen een (te) hoge WOZ-waarde kan voor uw portemonnee belangrijk zijn

Als u voor de kwaliteit van uw woning een hoge huur betaalt
Voor sommige huurders betekent een lagere WOZ-waarde dat hun maximaal toegestane huur lager wordt dan de huur die zij op dit moment betalen. Daarmee krijgen die huurders recht op huurverlaging.

Als u huurt bij een woningcorporatie
Bij de huurverhoging van 2016 gaan woningcorporaties meer rekening houden met de kwaliteit van de woning in relatie tot de prijs.
Veel corporaties gaan huurders die al een huur betalen die dicht bij de maximaal toegestane huur ligt een lagere huurverhoging voorstellen. Hoe uw verhuurder dat precies gaat doen is op dit moment niet te zeggen. Daarvoor is het beleid van individuele woningcorporaties te verschillend. Maar een lagere WOZ-waarde kan voor sommige huurders het verschil maken tussen helemaal geen huurverhoging of een forse huurverhoging. Per maand kan dat tientallen euro´s schelen.

 

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties