Menu
Terug naar overzicht

Nieuwe bouwlocaties nodig door bevolkingsgroei

Geplaatst op 17-11-2015

De komende tien jaar moeten er tussen de 85.000 en 95.000 woningen worden gebouwd om de bevolkingsgroei te kunnen huisvesten. Deze bouwopgave kan niet alleen binnenstedelijk worden uitgevoerd.
Dat blijkt uit het rapport Bevolkingsontwikkeling en woningbouw tot 2040 van onderzoeksbureau RIGO in opdracht van NVB, Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers. De conclusie luidt dat er in snel tempo nieuwe bouwlocaties moeten worden aangewezen om te voorkomen dat de huizengekte van eind jaren negentig en vlak voor de crisis terugkeert.

RIGO constateert dat, om de inwonerstoename te kunnenhuisvesten, de bouwproductie fors omhoog moet. Met een beetje geluk komt de jaarproductie volgend jaar uit op 60.000 koop- en huurwoningen. Dit is meer dan er in de afgelopen jaren werden gebouwd, maar toch nog volstrekt onvoldoende om de bevolkingsgroei te huisvesten. RIGO heeft berekend dat hiervoor tien jaar lang tussen 85.000 en 95.000 woningen nodig zijn (inclusief vervanging van 15.000 tot 20.000 woningen). Maar omdat deze aantallen niet alleen op de binnenstedelijke locaties kunnen worden gerealiseerd, zijn snel nieuwe bouwlocaties nodig.

Nico Rietdijk, directeur van NVB, wil met het onderzoek een discussie over het woningbouwbeleid op gang brengen. Door de crisis is er enerzijds jarenlang te weinig gebouwd en anderzijds groeit de bevolking harder dan verwacht. Rietdijk verwijst naar het CBS die verwacht dat Nederland in 2040 ongeveer achttien miljoen inwoners telt. Dat is één miljoen meer dan waar het CBS tien jaar geleden nog van uitging en ook nog 167.000 meer dan de prognose uit 2012. In deze cijfers is de toestroom van vluchtelingen nog niet meegenomen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft dat laatste wel gedaan en rekent tot 2020 op nog eens 50.000 woningen extra.

Rietdijk maakt zich zorgen over sommige provinciebesturen die bouwplannen eerder zouden afknijpen dan willen bevorderen. Ook vindt hij het belangrijk dat er flexibele bestemmingsplannen komen en dat het Bouwbesluit bij transformatie minder star wordt toegepast. In het kader van de regelgeving draagt wat hem betreft ook de Ladder voor Duurzame Verstedelijking niet bij aan een snelle toename van de woningproductie. Rietdijk pleit ervoor dat woningbouwplannen binnen bestaand bebouwd gebied voortaan niet langer Ladder-plichtig zijn.

Terug naar overzicht
Reacties