Menu
Terug naar overzicht

Nieuwe coalitie overspoeld met wensenlijstjes van verenigingen

Geplaatst op 28-04-2018

De nieuwe coalitie werkt op dit moment aan een nieuw coalitieakkoord voor de komende vier jaar. 46 verenigingen, bedrijven en stichtingen pakken nog snel hun kans om invloed op dat programma uit te oefenen. In tientallen brieven maken ze hun wens voor de komende jaren bekend.

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) komt met 13 punten op het gebied van wonen waar de coalitie mee aan de slag kan. De stichting pleit bijvoorbeeld voor seniorenhuisvesting in de Duinvallei, extra aandacht voor woonoverlast en goedkopere sociale huurwoningen.

Verbouwing

Muziekvereniging Uitspanning na Inspanning (UNI) verwijst nog ‘vriendelijk’ naar de bouwplannen die zij vorig jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd hebben. Volgens UNI heeft het college van burgemeester en wethouders al bevestigd om in samenwerking met de muziekvereniging een voorstel aan de gemeenteraad te doen, over de verbouw en renovatie van hun pand aan de Wethouder D. Ouwehandstraat.

Verduurzamen

Platform Glastuinbouw heeft in een brief haar standpunten over de lokale sierteeltsector opgeschreven. In het platform zijn kwekers van bloemen en planten en de bloemenveiling Royal FloraHolland verenigd. De kwekers en bloemenveiling willen een betere bereikbaarheid van onder andere de glastuinbouw in Klei Oost in Rijnsburg. Het platform vindt de nabijheid van kwekers bij de veiling een groot voordeel. Die moeten volgens hen dan ook zeker behouden blijven. Ook wil de sector verduurzamen met nieuwe vormen van warmte en energie, maar daar is wel hulp bij nodig. Het platform wenst twee onderzoeken. Een onderzoek naar de kansen voor aardwarmte in de teeltgebieden van Rijnsburg en Valkenburg en één naar de mogelijkheid om de warmteleiding vanuit Leiden naar Valkenburg en Rijnsburg door te trekken.

Naast lokale verenigingen, hebben ook landelijke en regionale organisaties de gemeente aangeschreven. Onder andere de dierenbescherming, Jeugdzorg Nederland en Dunea hebben hun verlangens kenbaar gemaakt.

CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66 onderhandelen op dit moment over het collegeprogramma. De fracties hebben woensdag weer met elkaar om de tafel gezeten.

Terug naar overzicht
Reacties