Menu
Terug naar overzicht

Nieuwjaarsreceptie SHD in kerstsfeer

Geplaatst op 11-01-2018

Bestuursleden van Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’, leden van diverse bewonerscommissies van wooncomplexen, vertegenwoordigers van de Katwijkse politiek en woningcorporatie Dunavie en natuurlijk ook diverse huurders waren aanwezig op de gezellige nieuwsjaarsreceptie van de SHD. In de sfeervol in kerstsfeer ingerichte hal van de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn werden de goede voornemens en ‘al het nodige’ royaal gedeeld door de aanwezigen. Een mooie start van een nieuw jaar waar er ook voor de SHD weer genoeg werk aan de huurderswinkel zal zijn.

Cees Oostindie, voorzitter van de SHD, benoemde het ook in zijn nieuwjaarstoespraak: ,,Om een lang verhaal kort te maken komt het er op neer dat een sterke woningcorporatie een sterke huurdersorganisatie verdient en andersom ook. Natuurlijk hebben we ieder ook onze eigen belangen, maar centraal bij ons beider organisaties staat… de Katwijkse huurder. De woorden ‘respect’ en ‘vertrouwen’ hebben we met Dunavie weer concrete invulling gegeven. En zoveel invulling dat ik daarom als voorzitter van het bestuur van de SHD blij ben dat na mijn woordje Alfred Busser van Dunavie ook van de gelegenheid gebruik zal maken om zijn nieuwjaarswensen met ons te delen vandaag.” Busser deed dat ook met verve en nam de aandachtige luisteraars mee in zijn verhaal over o.a. de veranderingen bij Dunavie en plannen voor het nieuwe kalenderjaar.
Wilt u de complete nieuwsjaartoespraak van Oostindie rustig nalezen? Lees verder door op vlg. link te klikken……Nieuwjaarstoespraak voorzitter SHD op website

Terug naar overzicht
Reacties