Menu
Terug naar overzicht

Nieuwjaarstoespraak 9 januari 2017

Geplaatst op 11-01-2017

In een gezellige ruimte in de Open Hof Kerk sprak voorzitter Cees Oostindie onder het luisterend oor van huurders, leden van bewonerscommissies, vertegenwoordigers van Dunavie en de gemeente Katwijk zijn nieuwjaarstoespraak uit. Hij blikte kort terug op het jaar 2016. En hij keek vooral vooruit naar wat 2017 te bieden zal hebben. ‘Verbinden’ zal daarbij het sleutelwoord zijn. Na zijn toespraak die u hieronder kunt lezen sprak Alfred Busser van Dunavie ook zijn nieuwjaarswensen uit waar hij ook zijn waardering voor het vele vrijwilligerswerk van de SHD uitsprak. En Cees Oostindie kwam nog met een geschenk van de vierde koning… Ineke Ouwehand start als vrijwilliger als huurderscoach bij de SHD deze week om de bewonerscommissies te ondersteunen.

‘Niets is makkelijker dan ’s winters beloven dat je van de zomer iets zult doen. Luister maar eens naar de gemiddelde nieuwjaarstoespraak’ (Sydney- J-Harris)

Beste leden van de bewonerscommissies, huurders, vertegenwoordigers van Dunavie, de gemeente Katwijk, andere huurdersorganisaties en andere aanwezigen met welke pet dan ook op, op deze nieuwjaarsborrel van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ ga ik u als voorzitter van het bestuur dus ook niets beloven.

Ik ga hier ook niet zoals Herman Finkers zijn oudejaarsconference van 31 december 2015 startte, beginnen met: …. ‘1 januari 2016’. Als ik daarvoor zou kiezen dan vrees ik dat we pas tegen sluitingstijd, zo rond half acht, het glas op de SHD zouden kunnen heffen.
Want 2016 is voor de SHD in al haar geledingen, huurders, bewonerscommissies, klankbordgroep en bestuur een zeer bewogen jaar geweest. En als ik daar chronologisch doorheen wandel dan zou ik vast en zeker data, feitjes en feiten en personen vergeten te benoemen. Dan word ik direct na mijn woordje aan mijn jasje getrokken dat ik iets over het hoofd heb gezien.

Het kalenderjaar 2016 dat in al haar facetten achter ons ligt, heeft ons als SHD veel geleerd. En het mooiste is dat je vooral leert van je fouten, dat zei vroeger mijn meester al op de lagere school tegen mij toen ik in mijn korte broek met het schriftje in de hand naast zijn verhoogde bureau stond waar hij op me neerkeek toen hij zo zes fouten in mijn taalwerkje benoemde.
Als kind kon ik hem dan ook moeilijk geloven, want je wilde als kind juist alleen maar scoren met goede cijfers en stempels en stickertjes in je schoolwerk.

Aan dat beeld moest ik denken toen ik deze nieuwjaarstoespraak aan het schrijven was. Zeker ook het moment dat bij mijn tussenrapport hij me in de vijfde klas streng aankeek en de historische woorden over me uitstrooide: ,,Ceesje, Ceesje… wat moet er van jou terechtkomen?” Ik denk bij vele levensmomenten aan dat illustere moment zo ook bij het voorbereiden van deze toespraak. Want die meester had gelijk, niet wat betreft zijn laatste uitspraak, maar dat je van fouten kan leren. Je leert er meer van dan van de dingen die goed gaan.

Zo kijken we als SHD ook terug op het kalenderjaar 2016. We zijn heel trots op het feit dat we als huurdersorganisatie, voor het eerst aan de vergadertafel om samen met de gemeente Katwijk en de woningcorporatie Dunavie de ‘Prestatieafspraken Wonen 2016 t/m 2019’ op te stellen, op 23 juni 2016 in De Roskam deze mede konden ondertekenen nadat de laatste huurplooien waren gladgestreken na het gesprek van Alfred Busser met de klankbordgroep.
Het is nu aan ons allen om deze prestatieafspraken nu en de komende jaren uit te voeren en waar het noodzakelijk is jaarlijks aan te passen en daarover dan ook een heldere communicatie naar alle betroken partijen te voeren.

Rondom en bij het opstellen van deze prestatieafspraken zijn veel zaken anders gelopen dan we als SHD vooraf hadden ingeschat, waren het best heftige periodes die dan ook een zware wissel trokken op ons als vrijwilligersorganisatie.
Ik hoef dan ook zeker niet onder stoelen of banken te stoppen dat er in die periode veel druk lag op de relatie van de SHD met Dunavie.
En meer ga ik daar niet over zeggen want hier komt mijn oude meester weer om de hoek kijken… we kijken vooruit naar wat 2017 de SHD en u allen te bieden heeft met de wetenschap dat we met elkaar veel hebben geleerd van wat er in 2016 is gebeurd.

In de laatste periode van 2016 hebben we met elkaar, en dan doel ik op Dunavie en de SHD, in diverse samenstellingen veel met elkaar gesproken. Het waren stevige, maar ook open en constructieve gesprekken.
En om een lang verhaal kort te maken komt het er op neer dat een sterke woningcorporatie een sterke huurdersorganisatie verdient en andersom ook. Natuurlijk hebben we ieder ook onze eigen belangen, maar centraal bij ons beider organisaties staat… de Katwijkse huurder.

De woorden ‘respect’ en ‘vertrouwen’ hebben we, waar dat in 2016 was ondergesneeuwd, weer concrete invulling gegeven. En zoveel invulling dat ik daarom als voorzitter van het bestuur van de SHD ook blij ben dat na mijn woordje Alfred Busser van Dunavie ook van de gelegenheid gebruik wil maken om zijn nieuwjaarswensen met ons te delen vandaag.

Het jaar 2017 wordt voor de SHD een jaar waarin:
• We samen met de gemeente Katwijk en Dunavie hard aan de slag gaan om de prestatieafspraken verder te concretiseren. Ik hoef daaruit zeker niet de gedeelde doelstellingen te citeren want u allen kunt deze wel dromen denk ik zo!
• We in een constructief werkgroepoverleg op vastgestelde data met vertegenwoordigers van Dunavie de punten van de jaaragenda langslopen en bespreken. In januari is daar o.a. de bespreking van het ‘Handboek 2.0’ met de rol en de status van de bewonerscommissies die besproken gaat worden.
• We op zes momenten alle bewonerscommissies uitnodigen om lopende zaken met elkaar te bespreken en ook om terugkoppeling te vragen bij voorliggende adviesaanvragen van Dunavie.
• We na elke bijeenkomst met de bewonerscommissies ook een bijeenkomst van de klankbordgroep plannen om daarin verdere acties te plannen en adviesaanvragen verder vorm te geven.
• We met elkaar het geruime tijd geleden gekregen bord van Dunavie dat in ons kantoor aan de Nassaudreef 38a pronkt en waar de waarden en normen in het samenwerken zijn gevisualiseerd handen en voeten blijven geven.
U hoort het, zoals ik al begon… ik beloof u niks. We gaan gewoon op z’n Katwijks met elkaar aan de slag. Mouwen opstropen en niet lullen maar poetsen!

Waar we net Driekoningen hebben beleefd, kent u vast en zeker de mythe van de vierde koning? De eerste drie koningen namen goud, wierook ende mirre mee. Maar deze vierde koning reed nog steeds rond en landde begin 2017 bij ons kantoor en nam voor ons mee, maar in het bijzonder voor alle bewonerscommissies… een huurderscoach.

Een huurderscoach, in den lande wordt het ook wel ‘participatiemedewerker’ genoemd, maar de SHD houdt vast aan deze nieuwe term. Want zij, ja het is een zij, doet het niet zelf. Zij zal de leden van de 35 bewonerscommissies die de ruggengraat van de SHD vormt, gaan spreken, coachen en begeleiden en ze start deze week al.
Het doet me daarom goed en maakt me trots om u te kunnen melden dat Ineke Ouwehand als vrijwilliger de SHD gaat ondersteunen. Zij zal z.s.m. verder worden voorgesteld binnen de SHD, bij Dunavie en natuurlijk de bewonerscommissies zelf.

Met dit mooie nieuws wil ik mijn woorden afsluiten maar niet nadat ik u allen wil bedanken voor uw inzet afgelopen jaar in de stille hoop dat ik weer op u mag rekenen in 2017. Want samen ben je nooit alleen.

Als bestuur hebben we tevens besloten om de jaarvergadering van november 2016, die we moesten afzeggen door het op het laatste moment verhinderd zijn van de boeiende gastspreker, toch niet nu in januari – februari te plannen.
Het jaarverslag 2016 kunt u voor 1 maart 2017 op onze website lezen. Het maakt immers ook deel uit van de op te stellen jaarrekening 2016.
En de nieuwe jaarlijkse huurdersavond kunt u alvast in uw agenda noteren. Dat wordt namelijk woensdag 15 november 2017 hier op deze schitterende locatie van de Open Hof Kerk.

Tot slot wil ik u allen voor 2017 nog één van die mooie uitspraken meegeven van de ons helaas veel te vroeg ontvallen fameuze nummer veertien, Johan Cruijff, een uitspraak die u voor al uw bezigeden in 2017 ter harte kunt nemen zoals wij als SHD zeker ook zullen doen: “Het is het verstandigste om zoveel mogelijk te luisteren, want dat is goed voor je algemene ontwikkeling, als je er tien procent van leert, dan ben je de anderen al een eind voor.”

Laten we toosten op de SHD!

Cees Oostindie,
Voorzitter bestuur SHD
Maandag 9 januari 2017.

Terug naar overzicht
Reacties