Menu
Terug naar overzicht

Nieuwjaarstoespraak Cees Oostindie vrijdag 4 januari 2019

Geplaatst op 07-01-2019

Beste leden van de bewonerscommissies, contactpersonen, de klankbordgroep, huurders, vertegenwoordigers van woningcorporatie Dunavie, de gemeente Katwijk, andere huurdersorganisaties en andere aanwezigen met welke pet dan ook op, allen van harte welkom op deze nieuwjaarsborrel van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ hier op deze voor ons zeer vertrouwde locatie van de Open Hof kerk in Katwijk aan den Rijn.

Goede voornemens

‘Goede voornemens zijn cheques die mensen innen bij een bank waar ze geen rekening hebben lopen’.
Dit is een beroemd citaat van Oscar Wilde, een Ierse schrijver einde negentiende eeuw. Hier verwoordt hij raak waarom goede voornemens vaak een zachte dood sterven.
Maar hoe zit het met uw voornemens zoals u hier aanwezig bent? Laat het mij maar eens weten bij hand opsteken.
Wie heeft er goede voornemens voor 2019 uitgesproken wat betreft:
• gezonder eten en drinken?
• meer vrijwilligerswerk te doen?
• een paar kilootjes afvallen?
• een unieke vakantie te plannen?
• het minder boos reageren als iets even tegenzit?
Maar zijn het voor u ook grotendeels uitgesproken goede voornemens die op oudjaar 2017 ook al te horen waren? Dan zou Oscar Wilde helemaal gelijk krijgen met zijn uitspraak.
Denkende aan wat dit nieuwe jaar de SHD mogelijk gaat brengen, en dat is niet niks, wil ik hier ook als voorzitter van het bestuur van de SHD onze goede voornemens uitspreken en met u delen. Aan u als oplettende luisteraar om te ontdekken of er een aantal goede voornemens van de afgelopen jaren een herhalingsoefening gaan beleven deze middag. Of zijn het echt allemaal nieuwe, goede voornemens van de SHD voor een jaar waarin er voor de Katwijkse huurders veel te gebeuren staat?

Terug te lezen op onze website

De basis voor de toekomst ligt in het verleden en heden. Daarom verwijs ik nu eerst nog naar mijn woord van welkom bij de huurdersavond van de SHD op 9 november 2018, ook op deze locatie. Wilt u dat nog eens nalezen? Ik nodig u uit om dan de website van de SHD te bezoeken, bij het nieuws op de tweede pagina.
Daar kunt u teruglezen wat het jaar 2018 ons als SHD tot die huurdersavond had gebracht. Het complete overzicht over 2018 zullen we als SHD-bestuur opstellen in het bestuursverslag over 2018. Na bestuurlijke goedkeuring wordt het voor 1 maart 2019 ook aan woningstichting Dunavie aangeboden. Dit wordt dan ook op onze site gepubliceerd als ‘Nieuws’. Na verloop van tijd wordt het digitaal gearchiveerd onder ‘Publicaties’… om nog eens op uw gemak terug te kunnen lezen.

SHD-voornemens voor 2019…

Wat zijn onze goede voornemens? Een goed voornemen van de SHD voor 2019 is, in willekeurige volgorde:

• Aan de voorkant van alle onderwerpen op de door Dunavie opgestelde beleidsagenda 2019 als SHD betrokken willen worden. Dus tijdig geïnformeerd worden over relevante zaken om een positieve, kritische en constructieve rol in het besluitproces te kunnen vervullen. Hier zal door Dunavie nog een hele grote slag gemaakt moeten worden.

• Het verstevigen, en waar mogelijk en nodig uitbreiden, van de 37 bewonerscommissies met inhoudelijke thematische bijeenkomsten.

• Om intensief de lokale politiek te blijven volgen bij inhoudelijke zaken de Katwijkse huurders betreffende, maar zeker ook bij het opstellen van de Woonagenda voorafgaand aan nieuw op te stellen prestatieafspraken vanaf januari 2020. Prestatieafspraken waar we met de partners moeten kijken naar de mogelijkheden en niet blijven hangen in de onmogelijkheden. Want ook in Katwijk zijn er voor Dunavie vele volkshuisvestelijke opgaven, wat te denken van de bijna 70% huurwoningen van voor 1970?

• Om iedereen goed en duidelijk te kunnen uitleggen waarom, gedragen door de bewonerscommissies, de klankbordgroep en het algemeen bestuur van de SHD, er geen instemming kon worden gegeven aan de mogelijke fusie van Dunavie en Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout / De Zilk.

• Om de lokale politiek hopelijk zover te krijgen dat ze kritisch blijven kijken naar alle aangekondigde corporatiefusieperikelen zo ook de gemeentelijk op te stellen Woonagenda en de daaruit voortvloeiende prestatieafspraken vanaf 1 januari 2020. Betaalbare, kwaliteitsvolle, duurzame huurwoningen voor alle doelgroepen in Katwijk!

• Om het tienjarig bestaan van de SHD intens met allen te gaan vieren op een wijze met een hoopvolle blik naar de toekomst.

• Om de cartoons van normen en waarden in de communicatie tussen de SHD en Dunavie, getekend op het bord dat in het kantoor van de SHD hangt, daadwerkelijk met alle medewerkers van de SHD en Dunavie op een positieve wijze invulling te geven. Wanneer verandert het van cartoon in daadwerkelijk handelen?

Er waren zeker meer goede voornemens, maar dit waren mijn belangrijkste persoonlijke goede voornemens als voorzitter van de SHD voor dit kalender jaar 2019.

Hulp voor 2019?

Het oude Chinese spreekwoord luidt nog steeds: ‘Voor de slak en de haas is het op dezelfde dag Nieuwjaar’, een waarheid als een koe. Maar om nog beter met z’n allen de huurdersbelangen in Katwijk als SHD te kunnen behartigen zou ik het ook met collega DB-lid Nel van Dam wel eens leuk vinden om het haasje te zijn, maar dan in de goede zin des woords.
Want ook 2018 kostte ons beiden bestuurlijk best heel veel energie en tijd om alle ballen gelijk een acrobaat in de lucht te houden, ondanks de ondersteuning van een 37 bewonerscommissies, een actieve klankbordgroep en ons algemeen bestuur.
Wilt u meer weten over onze bestuurlijke vacatures, klamp ons later bij deze nieuwjaarsreceptie maar aan. Nel en ik lopen hier in het wild rond.

Nieuwjaarsboodschap breder getrokken

Nadat vorig jaar Alfred Busser als directeur-bestuurder van Dunavie op onze nieuwjaarsreceptie zijn nieuwjaarsboodschap had uitgesproken, ben ik blij dat we deze jonge traditie hebben kunnen behouden. Als voorzitter van het bestuur van de SHD doet het me goed dat na mijn woordje namens Dunavie Annemarie Rook, manager Woondiensten, ook van de gelegenheid gebruik wil en kan maken om haar nieuwjaarswensen met ons te delen vandaag.
Met dit mooie nieuws wil ik mijn woorden afsluiten maar niet nadat ik u allen wil bedanken voor uw inzet afgelopen jaar in de stille hoop dat ik weer op u mag rekenen in dit boeiende huurdersjaar 2019.

Vervolg van 2019

Maar eerst zal ik nog mijn SHD-energie duurzaam besteden aan: het zoals alle jaren met elkaar op een goede wijze behartigen van de huurdersbelangen, een betere samenwerking met Dunavie waar in het eigen DNA meer en meer plek moet komen voor de SHD en de huurdersparticipatie, de constructieve, open samenwerking met de nieuwe directeur-bestuurder van Dunavie waar transparantie, vertrouwen en ‘een man een man een woord een woord’ de sleutelwoorden moeten zijn, en het met de huurders en genodigden goed vieren van het tienjarig bestaan van de SHD, hopelijk op deze vertrouwde schitterende locatie.

Laten we daarom nu toosten op de SHD en op een goede afloop voor wat 2019 ons gaat brengen!

Dan wil ik nu het woord geven aan Annemarie Rook, manager Woondiensten van woningstichting Dunavie.

Cees Oostindie,
voorzitter bestuur SHD
Vrijdag 4 januari 2019.

Terug naar overzicht
Reacties