Menu

Aedes: ‘Regels maken hulp aan woningzoekenden moeilijker’

De starre regels voor de accountantscontrole maken het erg moeilijk voor woningcorporaties om de meest kwetsbare doelgroepen te huisvesten. En de uitwerking van de nieuwe Woningwet maakt het lastiger vergunninghouders te huisvesten en ouderen een geschikte woning te geven. Dat schrijft…

30-09-2015
Lees verder

Duizenden huurders recht op huurverlaging

Door de wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS), het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs van een huurwoning wordt berekend, hebben duizenden huurders recht op huurverlaging vanaf oktober. Het nieuwe puntensysteem waar de WOZ-waarde van een woning een grote rol gaat spelen gaat…

30-09-2015
Lees verder

Honderden huurders naar landelijke huurdersdag

De Nederlandse Woonbond viert op 10 oktober zijn 25-jarig bestaan, met de Landelijke Huurdersdag in het Beatrix theater in Utrecht. Huurders uit het hele land komen naar de Huurdersdag om het jubileum te vieren, workshops te volgens en te spreken over…

29-09-2015
Lees verder

SHD wil woonoverlast aanpakken

Het kantoor van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ wordt in toenemende mate opgezocht door huurders van woningcorporatie Dunavie. Dat is een goede zaak, maar niet als hun verhaal gaat over woonoverlast die al jarenlang duurt en niet adequaat wordt aangepakt. De…

28-09-2015
Lees verder

Geen saneringsheffing 2016, als het aan het WSW ligt

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft aan de minister voorgesteld om woningcorporaties in 2016 geen saneringsheffing op te leggen. Ook heeft WSW de parameters voor de berekening van de bedrijfswaarde bekendgemaakt. De minister moet nog besluiten over de voorstellen van WSW. Geen…

28-09-2015
Lees verder
1 114 115 116 117 118 121