Menu
Terug naar overzicht

Nog veel obstakels voor oprichten wooncoöperatie

Geplaatst op 16-12-2015

Tussen droom en daad liggen wetten in de weg en praktische bezwaren. Deze beroemde dichtregel van Willem Elschot gaat zeker op voor het oprichten van een wooncoöperatie, waarbij bewoners gezamenlijk het eigendom en/of beheer van hun woningen willen overnemen.
Dit blijkt uit een onderzoek dat Platform31 liet doen naar de financiering van wooncoöperaties. Het onderzoek werd gehouden door van Stichting OpMaat en Vannimwegen onder de veertien ‘koplopers’ uit het wooncoöperatieprogramma van Platform31. Onder deze koplopers bevinden zich initiatieven uit het hele land, van Finsterwolde (Coöperatief) en Zwolle (Knarrenhof) tot Den Haag (Roggeveenstraat) en Amsterdam (Van der Pekbuurt).

Businesscase

Het onderzoek toont volgens Platform31 aan dat alle initiatieven in meer of mindere mate ‘moeite hebben met het ontwikkelen en onderbouwen van een gedegen businesscase’. Ze hebben vaak onvoldoende kennis van vastgoed en ervaring met procesmanagement. Als ze wel een uitgewerkt bedrijfsplan hebben, gaan ze vrijwel altijd uit van (ver)koopprijzen die onder de marktwaarde liggen. De reden is dat ze de woonlasten voor hun leden/bewoners laag willen houden. Dat stuit op problemen met de regels voor de verkoop van woningen door woningcorporaties.

Afwijzende houding

Last but not least lopen wooncoöperaties aan tegen gebrek aan interesse en medewerking bij externe investeerders, zoals banken. Voor hen zijn coöperaties (nog) vrijwel onbekend terrein. Daardoor schatten ze de risico’s hoog in en overheerst een afwijzende houding. Daar komt bij dat wooncoöperaties voor hun leningen geen beroep kunnen doen op garantie-instellingen zoals woningcorporaties op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en eigenwoningbezitters op het Garantiefonds van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Kennisnetwerk

Platform31 beveelt aan om de kennis over het maken van bedrijfsplannen te vergroten. ‘Mogelijk kan de oprichting van een kennisorganisatie gericht op wooncoöperatie hieraan een positieve bijdrage leveren.’ De Woonbond is dit moment, samen met het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), bezig met het opzetten van een kennisnetwerk om initiatieven voor wooncoöperaties te ondersteunen.

Verruiming regels

Verder pleit Platform31 voor het verruimen van de regels bij verkoop en financiering door woningcorporaties. Die zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de financiering van wooncoöperaties, mits zij daartoe de ruimte krijgen. Ook de onbekendheid met het verschijnsel wooncoöperatie bij financiers moet worden weggenomen door een brede informatiecampagne. Ten slotte is de oprichting van een garantie-instituut wooncoöperaties zeer wenselijk. Ook voor wooncoöperaties geldt namelijk dat ze zich hoofdzakelijk richten op het huisvesten van lagere (midden)inkomens.

Terug naar overzicht
Reacties