Menu
Terug naar overzicht

Onderzoek woonbehoefte ‘WoON 2018’

Geplaatst op 27-09-2017

Vanaf 5 oktober kunnen inwoners een brief ontvangen met het verzoek mee te doen aan het woningbehoefteonderzoek ‘WoON’ van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de woningbehoefte en leefbaarheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Het woningbehoefteonderzoek WoON is één van de belangrijkste onderzoeken die als basis dient voor het woonbeleid van de gemeente Katwijk. Om deze reden doet de gemeente Katwijk al sinds 2006 mee aan dit onderzoek. De enquêtes worden afgenomen bij inwoners van verschillende gemeenten in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De adressen worden willekeurig geselecteerd en de uitkomsten worden anoniem verwerkt. De eerste brieven voor het landelijke en regionale onderzoek zijn verstuurd.

Extra lokaal onderzoek

De gemeente vindt het erg belangrijk om te weten wat de woningbehoeften van de eigen inwoners zijn. Daarom kiest de gemeente er voor om extra enquêtes te laten afnemen bij inwoners binnen de eigen gemeente. Vanaf 5 oktober worden de eerste brieven voor het lokale onderzoek verstuurd naar de geselecteerde adressen binnen de gemeente Katwijk. Deze brief bevat ook de oproep deel te nemen aan de online vragenlijst.

Uw medewerking gevraagd

Om een goed beeld te krijgen van de woningbehoefte en leefbaarheid op landelijk, regionaal en lokaal niveau is het van belang dat er zoveel mogelijk enquêtes worden ingevuld. Er worden herinneringsbrieven gestuurd, maar het kan ook voorkomen dat inwoners van Katwijk telefonisch worden benaderd door medewerkers van het CBS.

Het ministerie van Buitenlandse zaken en Koninkrijksrelaties houdt het onderzoek 1 keer in de 3 jaar.

Terug naar overzicht
Reacties