Menu
Terug naar overzicht

Onduidelijkheid Woonlastenwaarborg blijft

Geplaatst op 28-04-2016

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag 26 april niet gestemd over een motie die er voor moet zorgen dat de woonlasten van huurders niet stijgen als hun woning gerenoveerd wordt naar een nul-op-de-meterwoning. De stemming is uitgesteld. Het is nog onduidelijk wanneer de Kamer wel stemt over de motie.

Een nul-op-de-meterwoning is een woning waarin gedurende een jaar tijd gemiddeld net zoveel energie wordt geproduceerd als wordt verbruikt. Dit houdt in dat de energierekening na een jaar op nul staat. Een enorme woningverbetering met financieel voordeel voor de huurder. Aan de renovatie zijn natuurlijk wel kosten verbonden. Hier gaan huurders een energieprestatievergoeding voor betalen.

Woonlastenwaarborg

Om te garanderen dat de huurders niet meer gaan betalen doordat de beloofde besparing ook echt behaald wordt, is de Woonbond voor een verplichte Woonlastenwaarborg. De Woonlastenwaarborg is ontwikkeld door de Woonbond in samenwerking met Aedes. Door na een jaar te meten wat de feitelijke besparing nu is, en waar nodig de vergoeding die huurders betalen hierop aan te passen, kunnen woonlasten niet te hoog stijgen. In januari had de Tweede Kamer al aangegeven dat die garantie noodzakelijk is. De minister heeft deze garantie niet in zijn voorstel verwerkt. Met de motie kan dit alsnog worden gerepareerd. In een brief aan de Kamer deed de Woonbond de oproep voor de garantie te kiezen.

Nodig voor draagvlak verduurzaming

De afgelopen periode heeft de Woonbond diverse projecten gezien waarbij de woonlasten na de renovatie naar nul-op-de-meter stegen, bijvoorbeeld in Stadskanaal. Die toename van kosten zorgt voor onrust. Het ondermijnt het enthousiasme van huurders voor nul-op-de-meter-renovaties. De Woonbond vindt dat funest voor het draagvlak onder bewoners, niet in lijn met het doel van de wet en een bedreiging voor de verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Een garantie dat de woonlasten bij gelijkblijvend gedrag niet stijgen, beschermt de huurders voor te hoge kosten en bevordert het broodnodige draagvlak voor nul-op-de-meter-renovaties.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties