Menu
Terug naar overzicht

Overgangstermijn wijziging verkoopregels

Geplaatst op 17-12-2016

Het kabinet wil de regels bij de verkoop van woningen van woningcorporaties wijzigen. De nieuwe regels zullen naar verwachting in de eerste helft van 2017 ingaan.

Het betreft onder meer de introductie van een exploitatieverplichting voor de kopende partij van blijvend gereguleerde woningen. De bestaande exploitatieverplichting voor zeven jaar wordt uitgebreid tot alle in verhuurde staat aangekochte, blijvend gereguleerde woningen.

Voor lopende verkooptrajecten komt er een overgangsregeling. Al ingediende verkoopvoorstellen of voorstellen die nog voor de invoeringsdatum van de nieuwe regelgeving bij de Autoriteit woningcorporaties worden ingediend, vallen daardoor nog onder de huidige regelgeving.

Terug naar overzicht
Reacties