Menu
Terug naar overzicht

Overheid onderzoekt huurdersparticipatie

Geplaatst op 09-03-2016

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vraagt woningcorporaties en huurdersorganisaties een digitale vragenlijst in te vullen over huurdersparticipatie. Het onderzoek is bedoeld als nulmeting. Woningcorporaties kunnen tot en met 18 maart 2016 reageren. Ook Aedes werkt actief aan het versterken van huurdersparticipatie en start 10 maart 2016 met twee proeftuinen.

Meer invloed

Met de nieuwe Woningwet krijgen huurdersorganisaties meer invloed op het beleid van woningcorporaties. Zij zitten bijvoorbeeld verplicht aan tafel bij het maken van de prestatieafspraken met gemeenten.

Uit de enquête moet blijken wat de status van de huurdersparticipatie is en hoe huurdersorganisaties invulling geven aan hun nieuwe rol. Het ministerie organiseert in mei 2016 een aantal bijeenkomsten om de uitkomsten van de enquête verder uit te diepen.

Meewerken

Woningcorporaties ontvingen in de week van 4 maart een verzoek om mee te werken. Corporaties die dit verzoek niet ontvingen, kunnen contact opnemen via onderzoek@fraey.nl. Zodra corporaties het onderzoek hebben ingevuld, gaat de enquête naar de huurdersorganisaties.

Aedes versterkt huurdersparticipatie

Aedes en de Woonbond werken samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties en met ondersteuning van Atrivé aan het versterken van de invloed van de huurdersorganisaties, als onderdeel van een breder project van Aedes rond legitimatie. Donderdag 10 maart 2016 gaan twee proeftuinen van start. Het eindproduct van de proeftuinen is een handreiking waarmee ook andere corporaties en huurdersorganisaties aan de slag kunnen. Aedes deed als onderdeel van deze pilot ook onderzoek naar huurdersparticipatie.

Terug naar overzicht
Reacties