Menu
Terug naar overzicht

Overstag met de huurtoeslag

Geplaatst op 06-10-2016

Wat gaat het volgende kabinet doen met de huurtoeslag? Samen met corporaties en Platform31 verkende RIGO alvast de mogelijkheden.

Minister Blok heeft de huurwoningmarkt de afgelopen jaren behoorlijk onder handen genomen. Door de invoering van achtereenvolgens de verhuurderheffing, de inkomensafhankelijke huurverhoging, het nieuwe woningwaarderingsstelsel, de passendheidsnorm en de huursombenadering is het huurbeleid flink opgeschud, overigens zonder een overkoepelende visie op de betaalbaarheid. Het enige betaalbaarheidsinstrument dat de minister, conform regeerakkoord, intact heeft gelaten is de huurtoeslag. Op de valreep krijgen alle ontvangers in 2017 €10,50 per maand extra. Ook hier zit weinig idee achter: het was nodig om de koopkrachtplaatjes positief te krijgen.

Het volgende kabinet zal de huurtoeslag waarschijnlijk wel op de schop nemen. Het valt te hopen dat de politici daarbij niet over één (formatie)nacht ijs gaan, want de aanpassingen kunnen grote gevolgen hebben voor de betaalbaarheid, de kwaliteitconsumptie en de positie van diverse groepen in de huursector. Gelukkig is er al het nodige voorwerk gedaan. Op verzoek van het kabinet is een Interdepartementaal Beleidsonderzoekonderzoek (IBO) uitgevoerd, waarvan de resultaten nog niet naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Daarnaast heeft Platform31 samen met corporaties een verkenning uitgevoerd van mogelijke aanpassingen.

Uitgangspunt van de verkenning van Platform31 is dat het budget voor huurtoeslag gelijk blijft, maar beter wordt besteed. Hiervoor zijn diverse ondoelmatigheden in de huidige regeling aangewezen en verbetervoorstellen gedaan. RIGO heeft de effecten van deze aanpassingen doorgerekend. Hiervoor is een model ontwikkeld waarin alle parameters van de regeling kunnen worden aangepast en de effecten voor de huurtoeslagontvangers en het Rijk kunnen worden getoond. De resultaten zijn opgetekend door Platform31 in het rapport ‘Overstag met de huurtoeslag’.

Terug naar overzicht
Reacties