Menu
Terug naar overzicht

Pierre Sponselee benoemd tot interim directeur-bestuurder van Dunavie

Geplaatst op 05-03-2019

Per 1 maart 2019 is Pierre Sponselee benoemd als interim directeur-bestuurder van Dunavie. Hij volgt hiermee Alfred Busser op die per 1 maart met vroegpensioen gaat. De komende periode houdt Sponselee zich voor een belangrijk deel bezig met de fusieverkenning die Dunavie met woningstichting Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout is gestart. Maar hij zal zeker ook zijn aandacht geven aan  de interne organisatie zo ook zeker aan de vele externe contacten om de komst van de nieuwe directeur-bestuurder goed voor te kunnen bereiden.  

Onvoorwaardelijk positief advies

De Raad van Commissarissen, het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) hebben medio januari 2019 een onvoorwaardelijk positief advies uitgesproken over zijn benoeming. Allen zagen in Sponselee de kandidaat die naadloos past in het voorgelegde profiel. De Autoriteit woningcorporaties heeft de voorgenomen benoeming getoetst en een positief advies gegeven. Daarmee is Sponselee per 1 maart officieel benoemd.

De SHD vindt het een goede zaak dat Sponselee in het gesprek kenbaar maakte externe partners, zoals de SHD ‘aan de voorkant’ mee te nemen bij mogelijke planontwikkelingen. Dus niet meer adviseren over plannen die al in beton zijn gegoten.

Terug naar overzicht
Reacties