Menu
Terug naar overzicht

Plasterk: ‘Blij met inzet doorstroming uit maatschappelijke opvang’

Geplaatst op 13-06-2017

Minister Plasterk is positief over het actieplan Weer thuis! van Aedes, VNG, Federatie Opvang en Het Leger des Heils. Hij sprak zijn waardering uit tijdens een Kamerdebat over wonen op 7 juni 2017. ‘Ik ben blij dat er aandacht is voor het tekort aan betaalbare huisvesting voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en weer zelfstandig gaan wonen.’

Het actieplan Weer Thuis! sluit volgens de minister goed aan bij het programma Langer thuis van het ministerie van VWS en Platform 31.  Plasterk erkent knelpunten rond de begeleiding van kwetsbare mensen die zelfstandig wonen, waarvoor Aedes in een brief aan de Tweede Kamer aandacht vroeg.  ‘We zijn voortdurend in gesprek met Aedes om te kijken naar oplossingen.’ Hij vroeg om zoveel mogelijk concrete voorbeelden hoe begeleiding stuk loopt, zodat het ministerie daar zo goed mogelijk op kan inspelen. Eind juni 2017 sluit Aedes aan bij een overleg met het schakelteam Verwarde personen.

Vraag naar woningen

Een aantal Kamerleden sprak tijdens het debat zorgen uit over de grote vraag naar woningen op zowel de huur- als koopmarkt. Minister Plasterk hoopt dat de heffingsvermindering voor betaalbare nieuwbouw de bouw van sociale huurwoningen op gang helpt. Ook moet de samenwerkingstafel voor middeldure huur resulteren in meer  woningen in dat segment. In juni komt er een eerste rapportage van de samenwerkingstafel.

De minister heeft inmiddels in 16 van de 19 woningmarktregio’s gesproken over het versnellen van de woningbouwproductie. Hij stuurt in het najaar een brief aan de Kamer over de conclusies en mogelijke aanpassingen in regelgeving. ‘De verschillen tussen regio’s zijn groot. Maar er is overal een trek naar de stad. Ook in Groningen, Twente, Brabant.’ Volgens de minister is er een ‘breed gevoel van urgentie bij alle betrokken partijen en veel aandacht voor verduurzaming en samenwerking.’

Er zijn gebieden waar veel nieuwe woningen nodig zijn maar corporaties weinig extra kunnen investeren. Dat moeten corporaties zoveel mogelijk binnen de regio oplossen, voordat corporaties uit andere gebieden te hulp schieten, vindt Plasterk.

Woonfraude

Een aantal partijen uitte zorgen over overlast door verhuur van woningen via Airbnb. Volgens minister Plasterk zijn landelijke maatregelen op dit moment niet nodig. Hij volgt de afspraken die de gemeente Amsterdam met Airbnb heeft gemaakt.  Aedes liet de Kamer in een brief vooraf weten dat woningcorporaties onderverhuur in principe niet toestaan. Onder meer de VVD wil strengere straffen op woonfraude, waaronder illegale onderverhuur.

De minister komt uiterlijk eind juni nog met een brief aan de Tweede Kamer over hoe gemeenten omgaan met de afschaffing van de verplichte voorrangsregeling voor vergunninghouders.

Terug naar overzicht
Reacties