Menu
Terug naar overzicht

Politiek: ‘Laat woningcorporaties investeringsmogelijkheden benutten’

Geplaatst op 09-12-2016

De Tweede Kamer wil, net als de sector zelf, dat woningcorporaties meer geld kunnen investeren in nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. Dat bleek tijdens het debat over de Staat van de woningmarkt op 8 december 2016. De minister beloofde de Kamer dat hij eventuele belemmeringen gaat inventariseren bij woningmarktregio’s.
Aedes maakte vorige week al bekend dat woningcorporaties hun investeringen de komende jaren opschroeven. Ze zetten vooral in op nieuwe sociale huurwoningen, het energiezuiniger maken van woningen en het betaalbaar houden van de huren. ‘Dat is ook het effect dat ik wilde bereiken’, zei de minister vandaag in de Tweede Kamer.

Dit naar aanleiding van het op 2 december gepubliceerde Sectorbeeld, waaruit blijkt dat woningcorporaties er financieel weer beter voor staan. Kamerlid Roland van Vliet wees op de opmerking van de Autoriteit woningcorporaties om niet te vroeg te juichen. ‘De financiële positie is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de rentestand. Het zou mij niets verbazen als die de komende jaren weer omhoog gaat.’

Kritiek

De minister kreeg van meerdere Kamerleden kritiek op zijn harde uitspraken over de sector. Erik Ronnes (CDA) noemde het ‘spierballentaal’. ‘In plaats van oplossingen te zoeken met de sector, wijst hij met de vinger.’ De minister zou er verstandiger aan doen ‘weer bondgenoten te worden met de corporaties’, zei PvdA-Kamerlid Albert de Vries. ‘We moeten zorgen dat het geld op de juiste plekken kan worden besteed.’

Belemmeringen

Volgens VVD wordt de nieuwbouw niet geremd door Den Haag, zei Roald van der Linde. ‘De belemmeringen zitten bij gemeenten en provincies die op hun grond zitten.’ Om daar aan toe te voegen dat ‘als woningcorporaties niet aan de slag gaan, we het geld dan net zo goed aan belastingverlaging kunnen besteden’.

Andere partijen wijzen wel naar het kabinetsbeleid. Farshad Bashir van SP: ‘Zet nou die verhuurderheffing om in een investeringsagenda en zorg voor voldoende locaties om te bouwen.’

Regionale verschillen

Meerdere partijen wezen op de grote regionale verschillen in vraag en aanbod. Uit het Sectorbeeld blijkt dat juist in veel regio’s waar dringend behoefte is aan nieuwe betaalbare woningen, de financiële ruimte beperkt is. ‘Hoe gaan we daarmee om?’, wilde Wouter Koolmees van D66 weten.
De minister wil dit zoveel mogelijk aan lokale samenwerkingspartners laten. Hij verwees verder naar de extra aftrekmogelijkheden voor de verhuurderheffing die er komen in populaire woningmarktgebieden. Volgens Aedes een sigaar uit eigen doos, aangezien door die maatregel investeringsruimte bij andere corporaties wordt weggehaald.

PvdA: sociale huurwoningen niet verkopen

Om het middensegment op de huurmarkt te vergroten, wil minister Blok dat woningcorporaties hun wat duurdere woningen verkopen en met de opbrengst kleinere, goedkope woningen kunnen terugbouwen. Aedes legde de Kamer in een brief voorafgaand aan het debat uit dat die woningen echter ook nodig zijn voor de doelgroep, omdat het gaat om bijvoorbeeld woningen voor gezinnen en woningen in overspannen huizenmarkten.
‘Wij zijn fundamenteel tegen uitverkoop van sociale huurwoningen’, zei De Vries. ‘Het tekort aan middeldure huurwoningen moet worden opgelost door nieuw te bouwen.’ Wat de PvdA betreft ligt daar ook een taak voor corporaties. ‘We moeten trots zijn op onze gemengde wijken.’

Overleg

De SP gaat in januari naar aanleiding van het debat nog een aantal moties indienen. De minister beloofde dat hij bij de woningmarktregio’s langsgaat om de bouwproductie en eventuele belemmeringen te bespreken. Hij overlegt met Aedes en VNG over zorgwoningen voor de laagste inkomens in relatie tot passend toewijzen. En hij komt met oplossingen rondom de verhuur door Airbnb, na overleg met de gemeente Amsterdam.

Bron: Aedes.

Terug naar overzicht
Reacties