Menu
Terug naar overzicht

Portaal voor opvragen inkomens huurders weer open

Geplaatst op 30-01-2017

Op 1 februari stelt de Belastingdienst weer een webportaal open waar verhuurders inkomensgegevens kunnen opvragen van huurders. Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen deze gegevens gebruiken om huishoudens met een middeninkomen een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging te vragen.

Vanaf dit jaar is er nog maar één inkomensgrens voor de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Huishoudens met een belastbaar jaarinkomen boven de €40.349,- kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal  4,5 % boven inflatie. Voor huishoudens met een inkomen onder die grens geldt een wettelijk maximum van maximaal 2,5% boven inflatie. De inflatie ligt op 0,3%

Uitzonderingen ouderen en gezinnen

Er zijn vanaf dit jaar twee categorieën uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging: AOW-gerechtigden en huishoudens vanaf 4 personen. Over deze huishoudens mag de Belastingdienst dit jaar geen inkomensgegevens verstrekken aan verhuurders.

Rechtszaak Gluurverhoging

De Woonbond heeft een rechtszaak aangespannen tegen verhuurders en de Belastingdienst, omdat er inkomensgegevens van huurders vertrekt zijn in de periode 2013-2015, terwijl dit wettelijk gezien niet mocht. Ondanks een wetswijziging die Blok in 2016 snel door de Kamers heeft geloodst om dit aan te passen, zijn de Woonbond en advocaten van mening dat het verstrekken van inkomensgegevens nog steeds niet mag.  De rechter buigt zich over de zaak. Het is nog niet bekend wanneer de zitting plaatsvindt.

Lagere huurstijging bij corporaties

Door het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond sloot met corporatiekoepel Aedes, pakt de huurverhoging bij woningcorporaties lager uit. De huurverhoging bij corporaties mag gemiddeld 1% boven inflatie liggen.  Helaas heeft minister Blok ervoor gekozen dit plafond niet te laten gelden voor particuliere  verhuurders van sociale woningen. De Woonbond heeft hier nadrukkelijk wel voor gepleit. Sociale huurders betalen bij particuliere verhuurders namelijk vaak al een hogere huurprijs voor minder kwaliteit.

Gegevens vaak niet vernietigd door verhuurders

Verhuurders moeten de inkomensindicaties na gebruik vernietigen. Vorig jaar bleek dat dit vaak niet gebeurde. Meer dan de helft van de verhuurders vernietigt niet alle inkomensgegevens.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties