Menu
Terug naar overzicht

Priemus: ‘Blok wil met ongeschreven beleid de corporatiesector verkleinen’

Geplaatst op 04-04-2016

Woningmarktdeskundige Hugo Priemus schetst in een uitvoerige bijdrage op het Corporatieforum van Aedes een ontluisterend beeld van hoe de jacht op de scheefwoner steeds grotere knelpunten op de woningmarkt veroorzaakt: “De scheefheidsbestrijding in de sociale huursector past bij het subtiele Rijksbeleid dat erop gericht is om ontwikkelingen te stimuleren van sociale huur naar commerciële huur (…) en van huren naar kopen. Dit beleid wordt in geen enkel beleidsdocument gepresenteerd, laat staan onderbouwd of verklaard, maar het is duidelijk dat het woonbeleid niet sectorneutraal is en door de inzet van de verhuurderheffing en de hypotheekrenteaftrek extreem sectorspecifiek is. Als een sociale huurwoning wordt getransformeerd tot een commerciële huurwoning, vervalt de verhuurderheffing en stijgt de vastgoedwaarde met ruwweg 20% als gevolg van de dan van kracht zijnde hypotheekrenteaftrek (in combinatie met het zeer lage eigenwoningforfait). Minister Blok heeft dus een structuur gecreëerd die iedere initiatiefnemer die de woningmarkt commercieel benadert, ertoe zal brengen om sociale huurwoningen om te zetten in markthuurwoningen, respectievelijk huurwoningen in koopwoningen.”
Lees de column van Priemus hier.

Terug naar overzicht
Reacties