Menu
Terug naar overzicht

Prijzen sociale huurwoningen vrijwel altijd uit balans

Geplaatst op 20-09-2017

Bij minder dan 3% van de woningen in de sociale huursector is de marktwaarde van de woning, de huurprijs en het inkomen van de huurders in balans. In alle andere gevallen is sprake van onevenwichtigheden. Dat blijkt uit Deloitte’s landelijke analyse.

Analyses over scheefwonen gaan doorgaans in op de vraag of het inkomen past bij de huur die de huurder betaalt. Deloitte voegt daar als derde element de huurprijs op basis van de marktwaarde van de woning aan toe.

Negen groepen

Door middel van data-analyse is gekeken hoe die drie factoren zich tot elkaar verhouden. Zo zijn er negen groepen ontstaan met mogelijke situaties waaronder een woning kan vallen. Tot de groep waarin de drie factoren met elkaar in evenwicht zijn, behoort slechts 2,6% van de sociale huurwoningen.

Uit balans

Uit de analyse blijkt dat één groep overheerst, namelijk de groep met een relatief lage contracthuur, zowel ten opzichte van de huur die gevraagd zou kunnen worden voor de woning (markthuur) als ten opzichte van het inkomen van de huidige bewoner(s) (‘inkomenshuur’). De omvang van deze groep is 45% van de sociale huurders in Nederland. Ook is er een grote groep (23%) waarbij vanuit de markt bezien een hogere huur gevraagd zou kunnen worden, maar waarbij de bewoners de huidige huur al niet of nauwelijks op kunnen brengen.

Terug naar overzicht
Reacties