Menu
Terug naar overzicht

Rotterdam rukt uit tegen woonoverlast

Geplaatst op 07-01-2016

Rotterdam breidt haar gebiedsgerichte interventieteams uit van vijf naar elf. Deze teams sporen woonoverlast en misstanden in woningen op door inzet van gemeentelijke handhavers, woonoverlastcoördinatoren en bouwinspecteurs.

Door de integrale nieuwe werkwijze worden misstanden sneller opgespoord, overlastsituaties sneller aangepakt en is er meer regie op individuele voorvallen. Wethouder Eerdmans (Handhaving): “We zijn erg tevreden met de samenwerking met onze partners in het afgelopen jaar. Er zijn hechte netwerken ontstaan in de gebieden en die leiden tot een effectievere aanpak van misstanden en overlast”.

In 2016 van vijf naar elf teams

De Gebiedsgerichte Interventieteams zijn vorig jaar gestart in de vijf gebieden Feijenoord, Charlois, Delfshaven, Noord en IJsselmonde. De aanpak bleek succesvol. De eerste drie gebieden krijgen daarom een team erbij en ook Kralingen-Crooswijk, Hoogvliet en Centrum krijgen een eigen gebiedsgericht interventieteam. In de teams zitten gemeentelijke handhavers die ervaring hebben met het aanpakken van woonoverlast. De teams gaan gericht op basis van signalen en meldingen op adressen af waar mogelijk iets aan de hand is.

Betere samenwerking in het gebied en partners

Bij de 2.160 huisbezoeken het afgelopen jaar ging het om controle op de Basisregistratie Personen (BRP) en misstanden zoals illegaliteit, verwarde personen die overlast veroorzaken, adresfraude, overbewoning, leegstand, vrouwenhandel en achterstallig onderhoud. Signalen over woonoverlast komen bij de gebiedsgerichte interventieteams binnen via andere onderdelen van de gemeente, wijkagenten of woningcorporaties. Doelstelling voor 2016 is het afleggen van 4.500 huisbezoeken.

Van geluidsoverlast tot fraude

Afgelopen jaar hebben de vijf teams zeer uiteenlopende situaties behandeld. Eerdmans: ”In de praktijk kan een eenvoudige melding van geluidsoverlast aanleiding zijn om verder onderzoek te doen. Zo hebben deze teams diverse vormen van fraude opgespoord. Ook lopen deze teams soms tegen Rotterdammers aan die hulp nodig hebben. Een team met brede expertise heeft dat snel in de smiezen. Al deze inzet moet uiteindelijk leiden tot een leefbare, veilige en fijne wijk.”

Terug naar overzicht
Reacties