Menu
Terug naar overzicht

Scheefwoners kunnen nergens heen

Geplaatst op 17-11-2015

Het tekort aan sociale huurwoningen wordt niet opgelost door het zogenoemde scheefwonen aan te pakken. Hierover zijn de meeste wethouders van de 35 grootste gemeenten het oneens met minister Stef Blok van Wonen.
Dit blijkt uit een rondgang van de NOS langs de wethouders wonen van de grootste gemeenten. Bij scheefwonen gaat het om mensen die in een sociale huurwoning wonen, maar daarvoor eigenlijk te veel verdienen. Van de 23 wethouders die reageerden, geloven 21 niet in een wezenlijke verbetering van de situatie door het tegengaan van het scheefwonen. De meesten wijzen erop dat scheefwoners met name in de Randstad geen alternatief hebben.

De meeste gemeentebestuurders vinden dat er sociale huurwoningen moeten worden bijgebouwd om de lange wachttijden op sommige plaatsen aan te pakken. Volgens de corporaties en hun koepelorganisatie Aedes komt de aanpak van het scheefwonen niet van de grond zolang er niet voldoende betaalbare alternatieven zijn in de vrije sector of op de koopmarkt.

Blok gelooft dat er voldoende woningen vrijkomen voor lage-inkomensgroepen als de scheefwoners doorverhuizen. De minister is van mening dat de beweging de goede kant op gaat sinds corporaties de mogelijkheid hebben de huren van goedkope scheefwoners jaarlijks extra te verhogen. Volgens onderzoek zijn er 418.000 huishoudens met een te hoog inkomen voor hun sociale huurwoning.

Terug naar overzicht
Reacties