Menu
Terug naar overzicht

Seniorenhuisvesting in Duinvallei?

Geplaatst op 11-06-2018

Donderdag 21 september 2017 vond in de Burgerzaal van het gemeentehuis een zeer inspirerende hoorzitting plaats over seniorenhuisvesting op initiatief van de heer Jaap Haasnoot van KiesKatwijk en een georganiseerde groep van Katwijkse senioren. Zijdelings werd in die hoorzitting ook het punt van de wooncoöperatie benoemd die bij bepaalde projecten aan de basis heeft gelegen voor het realiseren van genoemde seniorenhuisvesting.

Enige tijd na deze hoorzitting hebben we als Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ een kritisch geluid laten horen wat betreft de rol van de gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie en ook de SHD bij het mogelijk realiseren van die wooncoöperaties. De constatering dat ‘deze partners er positief tegenover staan’ is in de ogen van de SHD absoluut niet voldoende en zal de vorming van mogelijke wooncoöperaties zeker niet versnellen.

Na een extra informatieavond in maart 2018 waaruit bleek dat er veel belangstelling was voor de aanpak en presentatie van de Stichting Knarrenhof heeft de SHD aan het college van B & W vragen gesteld betreffende dit onderwerp. De brief aan het college kunt u lezen door op onderstaande link te klikken:

Seniorenhuisvesting na 2028 Duinvallei

Terug naar overzicht
Reacties