Menu
Terug naar overzicht

SHD heeft nu al een ‘verlanglijstje’

Geplaatst op 24-05-2018

Natuurlijk denkt ieder bij het woord ‘verlanglijstje’ aan de komst van de goedheiligman vanuit het zonnige Spanje. Maar de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) vreest dat haar verlanglijstje eind november mogelijk ondersneeuwt bij die honderdduizenden andere lijstjes die vanuit Nederland naar het werkadres van Sinterklaas worden verzonden. Daarom maakt Cees Oostindie, voorzitter van de SHD, het Katwijkse woonlijstje van deze huurdersorganisatie nu al bekend: ,,Natuurlijk gelden de huidige prestatieafspraken tot en met 2019. Maar met de komst van een nieuw College van B&W, hoelang is toch de politieke draagtijd hiervoor, is het goed om ieder al te laten lezen wat onze grootste wensen voor de Katwijkse huurders van Dunavie zijn.”

De in juni 2016 door Dunavie, de gemeente Katwijk en de SHD ondertekende prestatieafspraken hebben een doorlooptijd tot 1 januari 2020. Van wat daar is afgesproken en vastgelegd, kan alleen worden afgeweken met instemming van alle drie de ondertekenaars. Oostindie: ,,Daarom doen we met dit lijstje een schot voor de boeg want we staan in Katwijk voor grote uitdagingen op het gebied van woningbouw en -renovatie. Wij zien met de SHD hier zeker grote mogelijkheden.”

In Katwijk staat een (huur)huis

Oostindie: ,, Het is belangrijk om allereerst de bestaande woningvoorraad van Dunavie, waar 72% van voor 1970 dateert, grondig aan te pakken. Het door Katwijkse huurders opgebrachte geld moet voor deze grootschalige herstructurering worden ingezet. Daar hebben deze huurders meer dan recht op. Dat is voor de SHD veel belangrijker dan de bouw van bijvoorbeeld dure nieuwbouwwoningen op locatie Valkenburg. En met een 25% van de Katwijkse Dunavie-huurders onder de armoedegrens ziet de SHD dat keiharde feit gewoon vertaald in meer betaalbare huurwoningen en een gematigd huurbeleid voor deze doelgroep. We waren voor het eerst betrokken bij het opstellen van de prestatieafspraken, wat best een heel moeizaam proces was. Het zou goed zijn als we deze keer met de huurders nog meer mee kunnen denken en er ook echt rekening met ons wordt gehouden. We zullen als SHD er alles op inzetten om het sociale gezicht van Dunavie naar echte acties te vertalen. En daar heeft het gemeentebestuur ook een zware verantwoordelijkheid. Een mooi ‘verlanglijstje’ toch, of niet?”

Terug naar overzicht
Reacties