Menu
Terug naar overzicht

SHD hoort goed nieuws bij de politiek

Geplaatst op 10-11-2015

Het is altijd een hele zit, het bijwonen van de Katwijkse Algemene Beschouwingen en de begrotingsraad. Deze donderdag 5 november duurde het van 14.00 uur tot 22.30 uur, met een pauze om te eten en ook geestelijk voedsel in te nemen voor de tweede termijn later die avond. Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ volgt het altijd live in de raadzaal en dan vooral om te horen wat de verschillende fracties uitspreken over het wonen en huren in de gemeente Katwijk. Ook deze keer kon Cees Oostindie, voorzitter van het bestuur van de SHD, het een en ander aan uitspraken noteren.

Cees Oostindie: “Het is goed om de waardering voor het onlangs opgestarte Woonlastenfonds te kunnen beluisteren, ook al wordt het niet raadsbreed gedeeld. Op onze website is van alles te lezen hoe huurders die tijdelijk in de knel zitten hier een aanvraag voor kunnen indienen. De SHD is hierbij de eerste schakel.” Maar in deze periode staat het opstellen van de prestatieafspraken door de gemeente Katwijk, woningcorporatie Dunavie met de SHD centraal. De basis voor dit alles vormt de door de politiek onlangs vastgestelde Woonvisie.

Betaalbare woningen en…
Oostindie: “Wethouder van Duijn heeft de Katwijkse gemeenteraad toegezegd de fracties middels een brief te zullen informeren over de stand van zaken betreffende de op te stellen prestatieafspraken. En dan zou het over de inhoud en het proces gaan.”
Maar het onder huurders van Dunavie gehouden Katwijkse Woonlastenonderzoek, waar de cijfers januari 2015 van bekend werden gemaakt, werd ook door diverse fracties benoemd. “Het is natuurlijk niet niks als 25% van die huurders onder de armoedegrens leeft in ons eigen Katwijk. Daarom moeten we er met elkaar alles aan doen om te zorgen voor voldoende betaalbare en beschikbare huurwoningen in de laagste prijsklasse. Geen woorden maar daden, ook in Katwijk, zou ik zeggen,” aldus de bevlogen Oostindie.
Hij was ook content met de politieke zorg wat betreft de huisvesting van statushouders in Katwijk. Oostindie: “We moeten op een creatieve manier met elkaar kijken naar diverse huisvestingsmogelijkheden voor die doelgroep, wetende dat er in Katwijk al veel vraag is naar deze categorie huurwoningen. Met Dunavie en de gemeente Katwijk gaat de SHD zich hier zeker hard voor maken.”
Voor meer informatie over de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ kunt u terecht op de website www.shdeduinstreek.nl.

Terug naar overzicht
Reacties